Project detail

Ateliér architektury města - propojení s teorií na problematice praxe

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

On the project

Podstatou tohoto projektu je koncipování a vytváření podmínek pro realizaci nově pojatého ateliérového předmětu, jež by měl být úzce propojen s již vytvořenými teoretickými předměty. Podstatou tohoto ateliéru je komunikace s konkrétními městy, kde studenti pomohou hledat jejich současné problémy a jejich řešení. Studenti tak získají nejenom nové teoretické a praktické zkušenosti, ale i poznají úskalí organizátorské a prezentační činnosti.

Mark

FRVŠ 1990

Default language

Czech

People responsible

Stehlík Milan, prof. Ing. arch., CSc.
- principal person responsible (2005-06-08 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-08 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-01-01 - 2002-12-31)