Project detail

Konstrukce sakrálních staveb

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

On the project

Konstrukční řešení sakrálních staveb, jejich specifické detaily a požadavky by měly být předmětem studia na všech fakultách architektury a pozemního stavitelství. Absence výstavby těchto objektů v ČR v posledních 50-ti letech se projevila nejen malou erudicí projektantů v této oblasti, ale i ve sféře vzdělávání při studiu. Zavedení tohoto předmětu na VŠ je podmíněno podkladovou základnou, která by přiblížila nově realizované objekty v ČR za posledních 15 roků. Úkolem projektu je zavést do výuky l. stupně studia nový volitelný vyučovací předmět "Konstrukce sakrálních staveb" se stanovenou obsahovou osnovou a konstrukčními pravidly pro jejich navrhování.

Mark

FRVŠ 1977

Default language

Czech

People responsible

Vaverka Jiří, prof. Ing., DrSc.
- principal person responsible (2005-06-08 - not assigned)
Štikar Jaroslav, Ing.
- fellow researcher (2005-06-08 - not assigned)
Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2005-06-08 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-08 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-01-01 - 2002-12-31)