Project detail

Estetika inženýrských staveb

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

On the project

Magisterský studijní modul "Architektura technické civilizace" obsahuje volitelný předmět "Architektura a design inženýrských staveb", který svým rozsahem a náplní je jako celek časově (během jednoho semestru) nezvladatelný. Účelně se jeví jeho rozdělení na semináře dva - teoretický "Estetika inženýrských staveb" a praktický "Architektura a design v aplikaci inženýrských staveb". Předmět "Estetika inženýrských staveb" má seznámit studenty s aplikací výtvarných kategorií v inž. stavbách, s typologickými a konstrukčními zásadami a situováním v krajině či městském interiéru.

Mark

FRVŠ 932

Default language

Czech

People responsible

Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.
- principal person responsible (2005-06-06 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-06 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2003-01-01 - 2003-12-31)