Project detail

Stimulace vědeckého rozvoje doktorandů na oboru stavebně materiálové inženýrství

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2008

Mark

GD103/05/H044

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2005-05-24 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2005-05-24 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Doktorské granty
- whole funder (2005-01-01 - 2008-12-31)

Results

MATĚJKA, O. Posouzení vlivu nízkých dávek vláken na moduly pružnosti a přetvárnosti vláknobetonů. In Sborník 2. Doktorandské konference s mezinárodní účastí 28. - 29. dubna 2005. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 10 ( s.)ISBN: 80-85960-98-2.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Posouzení účinnosti druhů tepelných izolací pro letní tepelnou stabilitu lehkých konstrukcí. In Tepelná ochrana budov 2005. 1. Vysoké Tatry, Štrbské pleso: VKC Intenzíva s.r.o., 2005. s. 136-137. ISBN: 80-96243-1-1.
Detail

ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Problematika vzniku tepelně technických poruch v novodobých stavebních konstrukcích. In Tepelná ochrana budov 2005. 1. Vysoké Tatry - Štrbské Pleso: VKC Intenzíva, s.r.o., 2005. s. 154-158. ISBN: 80-96243-1-1.
Detail

SOKOLÁŘ, R., SMETANOVÁ, L. Elektrárenské popílky jako základní surovina páleného popílkového střepu. In Recycling 2005. Brno: ARSM, 2005. s. 138-144. ISBN: 80-214-2875-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., MARTINEC, P., MATĚJKA, O. Vliv náhrady části slínku popílkem z klasického spalování hnědého uhlí v bezsádrovcových cementech na jejich vlastnosti. In RECYKLING 2005. Brno: 2005. s. 102-108. ISBN: 80-214-2875-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., MARTINEC, P., MATĚJKA, O. Ověření využitelnosti odprašků z výroby kameniva jako součást cementů pro zdění. In RECYCLING 2005. Brno: 2005. s. 96-101. ISBN: 80-214-2875-9.
Detail

KUBÍČEK, P. Amixture influence durability of Self Compacting Concretes (SCC). In Non-Traditional Cement & Concrete II. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. p. 521-527. ISBN: 80-214-2853-8.
Detail

ZACH, J.; KRČEK, Z.; MATĚJKA, O. Utilization of superplasticising admixtures based on polyacrylates for the ready mix. In Non-Traditional Cement and Concrete II. 1. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 528-536. ISBN: 80-214-2853-8.
Detail

ZACH, J., BROŽOVSKÝ, J., KMÍNOVÁ, H., HORKÝ, O. Determination of Intensity of Hydration Heat Development of Silicate Binders. In sborník. Ljubljana: 2005. p. 375-382. ISBN: 961-90610-5-5.
Detail

KHESTL, F. Možnosti eliminace degradace betonu nátěry na bázi epoxidů. In CONSTRUMAT 2005. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 126-128. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

SMETANOVÁ, L., PETRŮ, A., SOKOLÁŘ, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ORGANICKÝCH A ANORGANICKÝCH POJIV, PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ Z ODPADNÍCH SUROVIN. In Maltoviny 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 126-131. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Sanace vnitřního pláště železobetonového komína. In Sborník příspěvků. 1. Brno: WTA CZ, 2005. s. 288-293. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

ŠTEFKOVÁ, M.; KOKTAVÝ, P. Theoretical Analysis of Mechanical Load Induced Micro-crack Generation in Concruction Materials. In Proocedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2005. Praha: České vysoké učení technické v Brně, 2005. p. 205 ( p.)ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K. Využití fluidních popílků v cementářském průmyslu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, 2005. s. 116-120. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁK, K., NOVÁK, J. Fluidní popílky jako surovina pro výrobu hydraulických pojiv. In Ekologie a nové stavebni hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, 2005. s. 121-124. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

ZACH, J., HORKÝ, O., KMÍNOVÁ, H. Reduction of concrete cracking in early stage of hydration. In Book of Abstract. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2005. p. 40-40. ISBN: 85-905495-2-6.
Detail

STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Stav využívání zdrojů odpadních surovin z rostlinné biomasy pro výrobu stavebních hmot. In Zborník přednášok z XI. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2005. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 1-3. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

ZACH, J., HORKÝ, O., KMÍNOVÁ, H. Modeling of temperature behavior of concrete during hydration. In sborník. 1. London: Taylor & Francis London, 2005. p. 121-122. ISBN: 0415396565.
Detail

SMETANOVÁ, Lenka. Elektrárenský popílek - primární surovina pro výrobu za sucha lisovaných obkladových prvků s přídavkem jílových zemin. In Recycling 2006. Brno: Recycling 2006, 2006. s. 122-129. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

SMETANOVÁ, L. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PRO VÝROBU ZA SUCHA LISOVANÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Rajecké Teplice: 2005. s. 146-147. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

MATULOVÁ, P., PETRÁNEK, V., DROCHYTKA, R. Research of fresh concrete treatment against desorption by means of polymers. In Concrete repair, Rehabilitation, and Retrofitting 2005. Cape Town: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 62-63. ISBN: 0415396549.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÉHO PROGRESIVNÍHO TRENDU POVRCHOVÉ ÚPRAVY NA POLYMERNÍ BÁZI OŠETŘUJÍCÍ ROZSÁHLÉ BETONOVÉ PLOCHY. In 27. konference Sanace a rekonstukce staveb, Brno 2005. Brno: Česká betonářská společnost WTA, 2005. s. 324-329. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

MICHALCOVÁ, G. Ochrana betonových konstrukcí epoxidovými správkovými materiály s plnivem z odpadních surovin. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej kongerencie o stavebných materiáloch. NEUV. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 134-135. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K. Kvantifikace hydratačního procesu cementu s obsahem fluidního popílku. In Maltoviny 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 185-193. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., KAPLAN, V. Hodnocení kvality drátkobetonu v průmyslové podlaze. In Sborník referátů. 1. Ostrava: VŠB - technická universita Ostrava, 2005. s. 233-236. ISBN: 80-248-0852-8.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O. Využití vybraných průmyslových odpadů pro výrobu cementů pro zdění. In IX. Odborná konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Telč: Vyzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 133-136. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. Durability of concrete with fly ash. In International Conference on Concrete and Reinforced Concrete: Concrete and reinforced concrete - developement trends. 1. Moskva: NIIŽB, 2005. p. 622-627. ISBN: 5-98580-013-X.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. Reinforced concrete structure investigation before repair. In 4. 1. Moskva: NIIŽB, 2005. s. 546-551. ISBN: 5-98580-013-X.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Závislost impedančního spektra cementotřískové desky cetris na vlhkosti. In Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 78-81. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie cementotřískové desky cetris-basic. In Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 82-85. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

MATULOVÁ, P. Studium nových progresivních systémů úpravy čerstvých betonových ploch proti vysychání. In Construmat 2005. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 132-133. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

ZLÁMAL, Petr; ŘIČÁNEK, Miroslav. PŘÍPRAVA alfa-SÁDRY V ROZTOCÍCH SOLÍ. In CONSTRUMAT 2005. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 170-171. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Impedance spectroscopy of cetris-basic wood-cement chipboards. In Worshop NDT in Progress 2005 International Meeting of NDT Experts Prague. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 171-175. ISBN: 80-214-2996-8.
Detail

KALOVÁ, V. Efektivita využití nových stavebních materiálů na bázi druhotných surovin. In 5th international conference of PhD. students. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2005. s. 93-98. ISBN: 963-661-673-7.
Detail

KHESTL, F. Možnosti změny vlastností cementotřískových desek použitím alternativních materiálů. In Juniorstav 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 177-182. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. On the water content dependence of cetris-basic wood-cement chipboards. In Worshop NDT in Progress 2005 International Meeting of NDT Experts Prague. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 175-179. ISBN: 80-214-2996-8.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie cementotřískové desky cetris-basic - degradace dusíkem. Defektoskopie 2005 - 35. mezinárodní konference a výstava NDT techniky. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 129-132. ISBN: 80-214-3053-2.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; SCHAUER, P. Impedance measurement instruments. In Proceeding of International Worshop 2005. Praha: Prague University of Technology, 2005. p. 93-95. ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; STANĚK, T. Recykláty jako parciální surovina pro výpal portlandského slinku. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, 2005. s. 126-132. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

DUFKA, A., ŠNIRCH, Z. ANALYSIS IMUNITY OF DIFERENT TYPE REPAIR MATERIALS IN AGRESIVE ENVIROMENT. In Sborník. 1. Moskva: 2005. p. 559-566. ISBN: 5-98580-013-X.
Detail

VEHOVSKÁ, L. Využití energosádrovce k přípravě anhydritové maltoviny s vnějším buzením. In Sádra 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 75-80. ISBN: 80-214-3041-9.
Detail

VEHOVSKÁ, L., NOVÁK, J. Anhydritové maltoviny s vnějším buzením připravené výpalem v modelové rotační peci. In Construmat 2005. Rájecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, 2005. s. 166-167. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

KUBÍČEK, P. Self-Compacting Concrete technology - european unification of testing metodology. In Juniormat '05 5th. International Conference. 1. Brno: VUT v Brně, FSI, 2005. s. 231-234. ISBN: 80-214-2984-4.
Detail

STEUER, R. Možnosti výroby lehkých tepelně-izolačních betonů z odpadní suroviny. In Sborník Juniorstav 2006, volume 6. 1. Brno: VUT FAST, 2006. s. 257-261. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

SMETANOVÁ, L. EKOLOGICKÉ ASPEKTY VÝROBY PÁLENÉHO POPÍLKOVÉHO STŘEPU. In 3. doktorandská konference. 3. doktorandská konference. Brno: Univerzita obrany Brno, 2006. s. 21-22. ISBN: 80-7231-135-2.
Detail

MATYSÍK, M. The Hydration Heat Development Progress in Dependence on Used Additives. In Physical and Material Engineering 2005. Praha: ČVUT v Praze, 2005. p. 103-108. ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb. In Podlahy, stropy a podhledy 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 112-118. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

KALOVÁ, V. Vývoj surovinové směsi pro kamenivo ze spékaných popílků. In Sborník příspěvků z konference. -. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 171-176. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

KALOVÁ, V. New technology for processing of fly ashes. In sborník příspěvků z konference. -. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, 2006. p. 237-238. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; MATULOVÁ, P.; PETRÁNEK, V. Možnost zpracování průmyslových odpadních látek v jednotlivých aplikacích stavebních hmot a prvků. In Sborník přednášek 3 Odpadové fórum 2006. -. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 3325-3330. ISBN: 80-02-01792-7.
Detail

KUSÁK, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; SMETANOVÁ, L. Impedance spectroscopy of set cement impedance spectroscopy result using the impact-echo method. In Physical and material engineering 2006. Bratislava: 2006. p. 76-79. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

KUSÁK, I.; SMETANOVÁ, L. Impedance spectroscopy of set cement featuring various capillary porosity levels. In Physical and material engineering 2006. Bratislava: 2006. p. 80-83. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

LUŇÁK, M. Impedance spectroscopy simulation - principles. In Proceedings of international workshop Physical and material engeneering 2006. Slovak University of Technology, 2006. p. 93-96. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

LUŇÁK, M. An application for impedance spectroscopy method - based material characterization. In Proceedings of international workshop Physical and material engeneering 2006. Slovak University of Technology, 2006. p. 97-102. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

LUŇÁK, M. SIMULACE IMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIE. In Juniorstav 2006, 8. Odborná konference doktorského studia. Brno: 2006. s. 85 ( s.)ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

MATULOVÁ, P.; DROCHYTKA, R.; MICHALCOVÁ, G. NEW PROGRESSIVE GROUTING SYSTEMS WITH UTILIZATION OF RAW WASTE MATERIALS APLICATION IN STABILIZATION SUBSOIL OF THE PYLON OF THE BRIDGE STRUCTURE. In BRIDGES. DUBROVNÍK: Croatien society of structural engineers, 2006. p. 631-638. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

MATULOVÁ, P. MICHALCOVÁ, G. Possibilities of waste raw materials - fly ash in special application in civil engineering. In Proceedings of the Junior scientist conference 2006. Vídeň: technische universitat Wien, 2006. p. 251-252. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

MATULOVÁ, P. MICHALCOVÁ, G. VÝVOJ A VÝZKUM NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2006. s. 41-45. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

MATULOVÁ, P.,MICHALCOVÁ,G., PETRÁNEK,V. Možnost zpracování průmyslových odpadních látek v jednotlivých aplikacích stavebních hmot a prvků. In Odpadové fórum 2006. Milovy sněžné: Petrochemeng, 2006. s. 325-330. ISBN: 80-02-01792-7.
Detail

SMETANOVÁ, L.; KUSÁK, I. IMPEDANTNÍ SPEKTROSKOPIE OBKLADOVÝCH PRVKŮ NA BÁZI ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ. In Konference Podlahy 2006. 1. Praha - Masarykova kolej ČVUT: Praha, 2006. s. 163-166. ISBN: 80-213-1537-7.
Detail

SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. PODLAHY V EXTERIERU - MRAZUVZDORNOST KERAMICKÝCH DLAŽDIC. In konference Podlahy 2006. 1. Praha: Praha, 2006. s. 241-250. ISBN: 80-213-1537-7.
Detail

SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Pórovitost a mrazuvzdornost popílkového střepu. In Zborník přednášok XII. Ráčková dolina: Banská bystrica, 2006. s. 105-107. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

KALOVÁ, V. Nová technologie výroby kameniva za spékaných popílků. In sborník. -. Telč, ČR: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. s. 75-79. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J. Směsná hydraulická maltovina s fluidním popílkem. In VUMO. 1. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., 2006. s. 163-170.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; HAVLÍČKOVÁ, Š. Modifizierung von Naturanhydrit zur Verwertung im Bauwesen. In 16.ibausil. 1. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006. s. 905-912. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J. Modifikace hydraulických schopností belitického slinku. In VUSTAH. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2006. s. 251-259. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J. Rohmehlmodifikation zum Brennen des Belitklinkers. In IBAUSIL. 1. Weimar: Finger Institut Bauhaus-Univ. Weimar, 2006. s. 147-154. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

ZLÁMAL, P. Využití betonových recyklátů jako vstupní suroviny pro výpal belitického slinku. In 3. doktorské konference pořádané Katedrou ženijních. 1. Brno: Katedra ženijních technologií Univerzity obrany v Brně, 2006. s. 26-30. ISBN: 80-7231-135-2.
Detail

ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J. Betonový recyklát jako surovina pro přípravu belitického slinku. In 4. konference speciální betony. 1. Skalský dvůr: Sekurkon, 2006. s. 195-199. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; MATULOVÁ, P. Increase of durability of reinforced concrete structures. In Bridges. neuv. Dubrovník: Secon HDGK, 2006. p. 537-544. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

SMETANOVÁ, L.; KUSÁK, I. Impedanční spektroskopie obkladových prvků na bázi elektrárenských popílků. In Podlahy 2006. Praha: Masarykova kolej ČVUT Praha, 2006. s. 163-166. ISBN: 80-213-1537-7.
Detail

MATYSÍK, M.; ZADĚLÁK, M. Mechanism of Crack Generation in Concrete and the Manufacture of Test Specimens for Non-linear Acoustic Spectroscopy Methods. In PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2006. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 130-135. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Low-resistance measurements as a tool to diagnose the armature corrosion. In Physical and material engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 234-239. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

ROGL, J. Posuzování prosákavosti střepu pálené střešní krytiny. In CONSTRUMAT 2006. Slovenská poľnohospodarska univerzita v Nitre, 2006. s. 68-71. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

ROGL, J. Možnosti využití vedlejšího produktu fosforečnanů z Fosfy Poštorná v keramickém průmyslu. In Recyklace odpadů X. VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 67-70. ISBN: 80-248-1214-2.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M. Testing of pickups for single-exciting signal non-linear acoustic spectroscopy. In Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 70-75. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M. Nonlinear ultrasonic spectroscopy of structural components. In Proceedings. Berlin: DGZfP Berlin, 2006. p. Th.4.6.1 ( p.)ISBN: 3-931381-86-2.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; KALOVÁ, V. Stavební hmoty na bázi vysokopecní jemně mleté strusky. In zborník prednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. -. Račková dolina: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 97-98. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M. Experiment set-up testing for non-linear ultrasonic spectroscopy. In sbornik. Tabor: BETIS, 2006. p. 139-144. ISBN: 80-214-3290-X.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Směsné cementy s fluidním popílkem. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. s. 223-238. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Příprava směsných cementů s fluidním popílkem. In Vápno, cement, ekologie. 1. Skalský Dvůr: VÚMO Praha, 2006. s. 171-178.
Detail

MICHALCOVÁ, G. The possibility to use of industrial waste materials as fillers in polymeric repair materials. In Proceedings 6th International PhD Symposium in Civil Engineering. 1. Zurich: Institute of Structural Engineering ETH Zurich, 2006. p. 98-99.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Využitelnost cementokonopných desek jako součást podlahových systémů. In Podlahy 2006. 1. Masarykova kolej ČVUT Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 49-53. ISBN: 80-213-1537-7.
Detail

TOPOLÁŘ, L. Heat and temperature in concrete. In Physical and material engineering 2006. Bratislava: Bratislava, 2006. p. 100-103. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Možnosti využití fluidních popílků pro přípravu pojiv. In Speciální betony, vlastnosti-technologie-aplikace. Skalský Dvůr: Sekurkon Ostrava, 2006. s. 200-207. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

KALOVÁ, V. Vývoj nové technologie výroby kameniva ze spékaných popílků. In sborník z konference Betonárské dni 2006. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 153-156. ISBN: 80-227-2500-5.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Srovnání různých typů budov z hlediska potřeby tepla na vytápění. In Zborník přednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. 1. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 54-56. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Možnosti využití dřevěných hoblin pro přípravu tepelných izolací. In Zborník přednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 75-77. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O. Využití sekundárních surovin pro přípravu stínicích barytových směsí. In 4.konference speciální betony. 1. sekurkon ostrava: sekurkon ostrava, 2006. s. 171-175. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; KULÍSEK, K. Vývoj stínicích barytových omítek. In construmat 2006. 1. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 47-50. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M. Vývoj stínicích barytových tmelů. In construmat 2066. 1. nitra: Slovenská polnohospodárská universita v nitre, 2006. s. 202-205. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Určení nezbytné délky povlakové hydroizolační plastové vrstvy u výztuže vložek pro vyložené betonové desky. In Zborník přednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 108-110. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Technologické aspekty výroby obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku. In Recyklace odpadu X. 1. Ostrava - Poruba: VŠU Ostrava, 2006. s. 77-81. ISBN: 80-248-1214-2.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. On the two-scale finite element method for the heat transfer in buildings. In Sborník 5. Matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2006. p. 111-112. ISBN: 80-214-3282-9.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Výpočetní ověření vlivu podchlazování povrchových vrstev zateplených objektů na jejich vlhkostní saturaci. In Sborník 5. Matematický workshop. Brno: VUT Brno, 2006. s. 115-116. ISBN: 80-214-3282-9.
Detail

MATULOVÁ, P.,VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK. Technické, ekologické a bezpečnostní parametry v návrhu a vývoji nových progresivních stavebních hmot. In Construmat 2006. 1. Nitra: Univerzita Nitra, 2006. s. 57-59. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; WAGNER, Š. Vypalovaná hydraulická maltovina na bázi fluidního popílku. In Informační Zpravodaj. 1. VUMO Praha, 2006. s. 133-139.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š.; DVOŘÁK, K. Směsné hydraulické pojivo na bázi fluidního popílku. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. VUSTAH Brno, 2006. s. 273-279. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J. Vypalované hydraulické pojivo s fluidním popílkem. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. VUSTAH Brno, 2006. s. 265-272. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; HAVLÍČKOVÁ, Š.; ZLÁMAL, P.; DVOŘÁK, K. Beitrag zur Dehydratation vom Gipsstein in Salzlösungen. In 16.ibausil. 1. 2006. s. 897-904. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Verwertung der Fliessbettflugaschen zur Herstellung von hydraulischen Bindemitteln. In 16 ibausil. 1. 2006. s. 1135-1142. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

DVOŘÁK, K. Využití fluidních popílků pro přípravu hydraulického vápna. In Juniorstav 2006. 1. VUT Brno, 2006. s. 153-158. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

DVOŘÁK, K.; ZLÁMAL, P. Využití fluidních popílků k přípravě směsného hydraulického pojiva. In construmat 2006. 1. Račkova Dolina: 2006. s. 86-88. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K. Hydraulické vápno na bázi fluidního popílku. In construmat 2006. 1. Račkova Dolina: 2006. s. 99-101. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

DVOŘÁK, K. Utilization of FBC-Ash in Production of Hydraulic Lime. In IBk. 1. Zurich: 2006. s. 48-49.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; HOFFMANN, O. Vliv prostředí na technologické vlastnosti cementů s fluidním popílkem. In Construmat 2006. 1. Račkova dolina: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 78-80. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

WAGNER, Š.; VEHOVSKÁ, L. Optimalizace přípravy alitického slinku s využitím recyklátů jako součást vstupních surovin. In Construmat 2006. 1. Račková dolina: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 114-116. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

KALOVÁ, V.; MICHALCOVÁ, G. Vyšetřování parametrů výpalu umělého kameniva ze spékaných popílků. In zborník prednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. -. Račková dolina: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 99-102. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

ŠTEFKOVÁ, M. Measurment of the complex elastic modulus of aluminium. In Physical and material engineering 2006. Alena Palacková. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 291-294. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

ŠTEFKOVÁ, M. ALUMINIUM LOSS FACTOR MEASUREMENT. In Physical and material engineering 2006. Alena Palacková. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 295-298. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

ŠTEFKOVÁ, M. NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO MATERIÁLU METODOU AKUSTICKÉ A ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE. In Juniorstav 2006. VUT v Brně. Brno: Cerm, 2006. s. 133-138. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., PETRÁNEK V., CHABR J. Possibilities of Waste Raw Materials Application in Grouting Materials. In The second fib congress. 1. Neapol: 2006. p. 1-7. ISBN: 88-89972-06-8.
Detail

SKALA, J. Využití frekvenční inspekce pro posouzení koroze výztuže o průměru 8mm. In Juniorstav 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 117-120. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Possibilities in modification of cement - bonded particleboards. In THE SECOND fib CONGRESS 2006. 1. Neapol: The Italian fib group and the Department of Structural Analysis and Design of University of Naples Federico II, 2006. s. 1-8. ISBN: 978-88-89972-06-9.
Detail

KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití konopí ve stavebních deskách s cementovou matricí. In Construmat 2006. Račkova dolina: MECHANIZAČNÁ FAKULTA SPU v NITRE, 2006. s. 92-93. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

MICHALCOVÁ, G. Zvýšení trvanlivosti betonových konstrukcí povrchovými úpravami. In Juniorstav 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 205-210. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; KULÍSEK, K. Ochranné barytové směsi proti ionizujícímu záření. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 141-145. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O. STINICÍ BYRYTOVÉ SMĚSI NA OCHRANU PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁRENÍ. In maltoviny 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 119-121. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

MATYSÍK, M. The Cement Hydration Heat Development Progress Monitoring. In WORKSHOP NDT 2005. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno, 2005. p. 94-99. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. The Emploing Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Fired Roofing Tiles "Bobrovka" Type. In Proceedings of International Workshop. Znojmo, ČR: Czech Society for Nonodestructive Testing, 2005. p. 115-119. ISBN: 80-214-3053-2.
Detail

MATYSÍK, M. Metody nelineární akustické spektroskopie a jejich využití ve stavebnictví. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2006. s. 95-100. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

KUSÁK, I. Impedanční spektroskopie keramiky různého složení. In Juniorstav 2006. Brno: 2006. s. 79-84. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O. Fluidní popílek jako hlavní součást směsného hydraulického vápna. In informační zpravodaj z konference vápno cement ekologie 2005. 1. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o, 2005. s. 92-96.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Metoda stanovení tepelné kapacity pórovitých stavebních materiálů. In Sborník Juniorstav 2006. 1. Brno: VUT Brno, FAST, 2006. s. 75-78. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

MICHALCOVÁ, G. Průmyslové odpady jako plnivo do epoxidových stěrek. In Recycling 2006. Brno: VUT Brno, FS, 2006. s. 166-171. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; STEUER, R. Zužitkování odpadního materiálu s dřevitým obsahem jako plniva tepelně izolačního betonu. In Sborník přednášek 11. ročníku konference Recycling 2006. 1. Brno: VUT FSI, 2006. s. 28-34. ISBN: 80-2143142-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Projevy emisivity stavebních materiálů na vnějším líci vnějších konstrukcí. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. 1. Podbanské, SK: Dom techniky Košice, 2006. s. 157-162. ISBN: 80-232-0259-6.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Využití materiálů s vysokou tepelnou kapacitou pro řešení přehřívání lehkých konstrukcí střech. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. 1. Podbanské, SK: Dom techniky Košice, 2006. s. 163-168. ISBN: 80-232-0259-6.
Detail

ZLÁMAL, P. VÝROBA BELITICKÉHO CEMENTU S POUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav2006. 1. Brno: VUT Brno, 2006. s. 281-284. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

MATULOVÁ, P. Vývoj nových injektážních systémů s využitím odpadních surovin. In Juniorstav 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM , Brno, 2006. s. 199-204. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. BARYTOVÉ SMĚSI PRO STÍNĚNÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ. In vustah. Telč: VUSTAH, 2005. s. 354-357. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

DVOŘÁK, K. Časová a dislokační rovnoměrnost betonového recyklátu potenciálně využitelného v cementářském průmyslu. In Juniorstav 2005, 7. Odborná konference doktorského studia. 1. Brno: Vysokého učení technického v Brně, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K. Fluidní popílky jako surovina pro výrobu hydraulických pojiv. In IX. Odborná konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Brno: VUSTAH, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-239-4955-1.
Detail

DVOŘÁK, K. Využití fluidních popílků pro přípravu hydraulické maltoviny. In XI. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch - CONSTRUMAT 2005. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

DVOŘÁK, K. Ash from fluidized bed combustion as raw materiál for production of hydraulic binder. In Juniormat 05. 1. Brno: FSI VUT BRNO, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-214-2984-4.
Detail

ŠTEFKOVÁ, M. Experimentální studium vzniku mikrotrhlin při mechanickém zatěžování žuly metodou akustické a elektromagnetické emise. In Non-destructive testing in engineering practice. Brno, Czech Republic: Akademické nakladatelství CERM, 2005. s. 194-200. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L. Acoustic Method based Diagniostics of Ceramic Tiles Structure Integrity. In Proceedings of Workshop NDT 2005. 1. VUT v Brně: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2005. p. 100-105. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

ŠTEFKOVÁ, M. Experimental study of mechanical load induced micro-crack generation in granite. In Physical and material engineering 2005. Praha: Czech Technical University in Prage, 2005. p. 200 ( p.)ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; HÁJEK, K. Theory of nonlinear acoustic spectroscopy from the point of view its utilization in civil engineering. In Proceedings of International Workshop. 1. Lysečinská bouda, ČR: ČVUT Praha, 2005. p. 85-89. ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

HELA, R.; KUBÍČEK, P. Vývoj jednotné metodiky zkoušení čerstvých samozhutnitelných betonů. In TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 18, beton pro konstrukce. 1. Praha, Kulturní dům Eden: Česká betonářská společnost, 2005. s. 72-85. ISBN: 80-903501-4-3.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P. Příprava alfa-sádry beztlakovou metodou. In VUSTAH 2005. 1. Telč: VUSTAH, 2005. s. 270-274. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J. ZVÝŠENÍ REAKČNÍ KINETIKY BELITICKÉHO SLINKU. In Maltoviny 2005. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 206-210. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

TOPOLÁŘ, L. VYUŽITÍ MĚŘÍCÍCH METOD VYUŽÍVAJÍCÍCH MECHANICKÉHO VLNĚNÍ PRO URČENÍ CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. In Juniorstav 2006. 1. Brno: VUT, 2006. s. 145-151. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

MICHALCOVÁ, G. Nátěrové hmoty na bázi průmyslových odpadních surovin na betonové podlahové konstrukce. In Podlahy, stropy a podhledy 2006. neuvedeno. Brno: VUT Brno, 2006. s. 74-78. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

VEHOVSKÁ, L. Využití fluidního popílku pro přípravu směsného cementu. In Juniorstav 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 269-274. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

ZLÁMAL, P.; DVOŘÁK, K. Volba dehydratačního roztoku pro přípravu alfa sádry. In Sádra 2005. 1. Brno: FAST VUT Brno, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-214-3041-9.
Detail

MATYSÍK, M. On the Effect of Additives on the Cement Hydration Heat Development Progress. In NDT in Progress. Praha: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno, 2005. p. 215-222. ISBN: 80-214-2996-8.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; SCHAUER, P. Úvod do metody impedanční spektroskopie. In Proceeding of International Worshop 2005. Praha: 2005. s. 91-93. ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

SKALA, J. Study of corrosion of steel reinforcement in reinforced concrete by means of acoustic emission Metod. In Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 151-154. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

SKALA, J. Non-destructive testing methods for determination of corrosion in reinforced concrete structures. In Workshop NDT 2005. Brno University of Technology: 2005. s. 155-158. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Frekvency inspection as a tool to assess the armature corrosion. In Workshop NDT 2005. Brno University of Technology: 2005. s. 159-161. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

SMETANOVÁ, L., ROGL, J. Výroba obkladových prvků z popílkojílové směsi. In Recycling 2007. Brno: ARSM, 2007. s. 156-163. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Evaluation Of The Emissivity Of Outer Surfaces Of Building Constructions. In Proceedings of the seminar Thermophysics 2006. Kočovce, Slovensko: Vydavatelstvo STU, 2006. p. 7-8. ISBN: 80-227-2536-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Effect Of Thermal Radiation On The Surface Degradation Of Materiels Of Building Claddings. In Proceedings of the Seminar Thermophysics 2006. Kočovce, Slovensko: Vydavatelstvo STU, 2006. p. 5-5. ISBN: 80-227-2536-6.
Detail

WAGNER, Š. Příprava hydraulického vápna s použitím fluidního popílku. In JUNIORSTAV 2007. 1. VUT Brno, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

VEHOVSKÁ, L. Fluidní popílek pro přípravu směsného cementu. In Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 294 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

TOPOLÁŘ, L. Využití měřících metod využívajících mechanického vlnění pro určení chování stavebních materiálů. In Juniorstav 2006. Brno: VUTIM, 2006. s. 145-150. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

SMETANOVÁ, L. OVLIVNĚNÍ REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ U VYTVÁŘECÍ SMĚSI OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Juniostav 2007, sborník anotací. první. Brno: CERM Brno, 2007. s. 266-266. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

SMETANOVÁ, L. Genese emisí při výpalu obkladových prvků. In Maltoviny 2006. sborník. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 160-169. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Porous ceramic tiles from fly ash. In The Fifth Conference on Material problems in civil engineering - Matbud´ 2007. první. Krakow, Polsko: Sekcja Poligrafii Politechniki Krakowskiej, 2007. s. 480-486. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

PETRŮ, A. Využití papírenských kalů v cihlářském střepu. In Recycling 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2007. s. 144-151. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

KHESTL, F. Konopí jako náhrada dřeva v cementotřískových deskách. In Juniorstav. Brno: 2007. s. 283 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

SKALA, J. Analýza stavu koroze v železobetonových dílcích metodou Impact-echo. In Juniorstav 2007. Brno: CERM Brno, 2007. s. 265-265. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

SMETANOVÁ, L. Elektrárenský popílek. Výroba obkladových prvků. In Odpadové fórum 2007. Milovy - Sněžné n. M.: 2007. s. 263-269. ISBN: 978-80-02-01894-0.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Moulding moisture influence on properties of ceramic tiles fly ash - clay body. In PREPARATION OF CERAMIC MATERIALS VII.th International Conference. Katedra keramiky Košice: Košice, 2007. s. 73-77. ISBN: 978-80-8073-806-8.
Detail

STEUER, R. Výskyt řas na vnějším povrchu zateplených budov. In Sborník konference Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 269-274. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; HOLLAN, J.; STEUER, R. Možnosti určení emisivity materiálů pomocí infračervené termografie. In Proceedings of the workshop Non-Destructive Testing In Engineering Practice 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 181-186. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; STEUER, R. Využití recyklovaného pěnového polystyrenu EPS ve výrobě suchých stavebních směsí. In Sborník konference Recycling 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 197-200. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

SMETANOVÁ, L.; ŘEZNÍK, B. VÝROBA KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ S VYUŽITÍM KAMENNÝCH ODPRAŠKŮ A KALŮ. In CONSTRUMAT 2007. 1. Rejvíz: Banská bystrica, 2007. s. 125-128. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

SMETANOVÁ, L. MOŽNOST VYUŽITÍ ELEKTRÁRENSKÉHO POPÍLKU VE VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In SILICHEM 2007. 1. Brno: VUTIUM Brno, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Hemp based cement bonded particle boards. In Matbud 2007. 1. Krakow: Politechnika Krkowska, 2007. p. 232-238. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Hemp as a filler of cement-bonded particleboards. In Sustainable construction materials and technologies. 1. Coventry, UK: Taylor&Francis/Balkema, 2007. p. 265-269. ISBN: 978-0-415-44689-1.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NEW PROGRESSIVE ELEMENTS IN MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In The Fifth Conference on Material Problems in Civil Engineering - MATBUD 2007. 1. Krakow: Instytut Materialow i Konstrukcji Budowlanych Krakow, 2007. p. 102-108. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. INNOVATION AND DEVELOPMENT OF NEW MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In 6TH INTERNATIONA CONFERENCE OF PHD STUDENTS. 1. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 413-417. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY KAMENIVA Z ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ. In 6. Konference technologie betonu - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 29-35. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Effect of admixtures on the properties of binder based on natural anhydrite. In Matbud´ 2007. 1. Cracow, Poland: Institute of building materials and structures, 2007. p. 146-152. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Natural anhydrit - raw-material for production of dry mortar mixtures. In Ecology and new building materials and products. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2007. p. 243 ( p.)ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New polymeric facing material. In 6th International Conference of PhD Students. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2007. p. 197-202. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L. Obkladové prvky z druhotných surovin - alternativní metody sanace povrchů. In XVII.mezinárodní sympozium Sanace 2007. 1. Nosova tiskárna,Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 411-417.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; KALIVODA, K. Utilization of FBC-ash in production of blended cement. In Matbud 2007. první. Cracow: Cracow university of technology, 2007. p. 544-551. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Růst řas na fasádách s vnějším kontaktním zateplením. In Sborník konference Tepelná ochrana budov 2007. Štrbské pleso, Slovenská Republika: VKC Intenzíva s.r.o., 2007. s. 154-157. ISBN: 978-80-969243-5-6.
Detail

KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Cementokonopné desky. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 90-93. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ROGL, J. Vliv ztekucovadel a použité suroviny na citlivost k sušení a vlastnosti keramického střepu. In SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z XIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CONSTRUMAT 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 121-124. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Vliv retenční přísady na dosahované technologické vlastnosti anhydritové maltoviny. In Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 76-78. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D. Příprava anhydritové malty. In Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 161-163. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Hemp utilization in cement-bonded particle boards. In ISEC-4. 1. London: Taylor&Francis/Balkema, 2007. p. 595-598. ISBN: 978-0-415-45755-2.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. THE EMPLOYING OF PASSIVE ACOUSTIC EMISSION METHOD TO ASSESS THE LONG FROST RESISTANCE OF CERAMIC TILES. In Physical and Material engineering 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. p. 185-189. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

PETRŮ, A. Využití druhotné suroviny z výroby keramzitu v cihlářském střepu. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 297-302. ISBN: 978-80-8073-792-4.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M. ON THE EFFECT OF THE CONCRETE MIX COMPOSITION ON THE VALUE OF THE DYNAMIC MODULUS OF ELASTICITY. In PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2007. LUBOŠ PAZDERA, MARTA KOŘENSKÁ. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2007. p. 154-159. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M. ON THE EFFECT OF CONCRETE STRUCTURE ON THE ELASTIC WAVE PROPAGATION SPEED. In PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2007. LUBOŠ PAZDERA, MARTA KOŘENSKÁ. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o., 2007. p. 160-164. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Řasy na zateplených fasádách. In Sborník konference Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2007. s. 142-145. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Natural anhydrite modification cause by external exciter. In Silichem 2007. 1. Brno-Rozdrojovice: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 299-307. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M. ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI HYDRATACE BELITICKÉHO SLINKU. In SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 320-326. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

ČERNÝ, V.; KALOVÁ, V. Vliv výšky vsázky na kvalitu samovýpalu kameniva ze spékaných popílků. In 6. konference TECHNOLOGIE BETONU (2007). 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 138-142. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

KALOVÁ, V.; ČERNÝ, V. Ověření inovačních námětů pro výrobu lehkého umělého kameniva. In 6. konference TECHNOLOGIE BETONU (2007). 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 168-172. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

ZLÁMAL, P.; KULÍSEK, K. Studium tvorby Alfa sádry s využitím odpadu z cementářské výroby. In 2. Ročník symposia odpadové fórum 2007. 1. Milovy: Odpadové fórum, 2007. s. 3241-3245. ISBN: 978-80-02-01894-0.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P.; KALIVODA, K. Využití chloridových odprašků při přípravě alfa sádry. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 291-298. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

ČERNÝ, V.; KALOVÁ, V. New production technology of sintered fly ashes aggregate. In The 3rd Central European Congress on Concrete Engeneering Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures. 1. Budapest, Hungary: Budapest University of Technology and Economics, Department of Construction Materials and Engeneering Geology, 2007. p. 93-97. ISBN: 978-963-420-923-2.
Detail

WAGNER, Š.; KULÍSEK, K. NÁVRH SKLADBY SUCHÉ MALTOVÉ SMĚSI NA BÁZI FLUIDNÍHO POPÍLKU. In silichem 2007. brno: VUT Brno, 2007. s. 253-263.
Detail

KALOVÁ, V.; ČERNÝ, V. Optimization of raw material mixtures for new technology of processing of sintered fly ash aggregate. In The 3rd Central European Congress on Concrete Engeneering Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures. 1. Budapest, Hungary: Budapest University of Technology and Economics, Department of Construction Materials and Engeneering Geology, 2007. p. 99-104. ISBN: 978-963-420-923-2.
Detail

ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š. RESEARCH OF PARAMETERS INFLUENCING THE HYDRAULIC PROPERTIES OF BELITE - CLINKER. In VUSTAH. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2007. p. 253-254. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PEVNOSTÍ BELITICKÝCH CEMENTŮ PŘIPRAVENÝCH KOMBINOVANÝM VÝPALEM. In Construmat 2007. 1. Rejvíz: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 185-188. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ZLÁMAL, P.; KALIVODA, K. MODIFIKACE SOLNÝCH ROZTOKŮ PRO VÝROBU ALFA SÁDRY. In Sborník přednášek z XII mezinárodní konference Construmat 2007. Rejvíz: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 189-193. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

KALIVODA, K.; HOFFMANN, O. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPRAŠKŮ Z CHLORIDOVÝCH BYPASSŮ. In Sborník přednášek z XII mezinárodní konference Construmat 2007. Rejvíz: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 86-89. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M. Development of shielding barite system. In Matbut 2007. první. cracow: cracow university of technology, 2007. p. 132-137. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Výroba anhydritové maltoviny výpalem z energosádrovce. In Odpadové fórum 2007. Milovy: PCHE PetroCHemEng, 2007. s. 307-312. ISBN: 978-80-02-01894-0.
Detail

PETRŮ, A. Vliv plastické složky na vlastnosti cihlářské zeminy. In Sborník příspěvků 4. doktorandské konference pořadané Katedrou ženijních technologií Univerzity obrany. 1. brno: Univerzita obrany, 2007. s. 75-80. ISBN: 978-80-7231-246-7.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O. BARYTOVÝ BETON. In odpadové förum. první. Milovy 2007: Odpadové fórum, 2007. s. 309-320. ISBN: 978-80-02-01894-0.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O. barytové omítky. In Vápno, cement, sádra 2007. první. Praha 2007: VUMO, 2007. s. 147-150.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O. Systém stinicích barytových směsí. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. první. Telč 2007: vustah, 2007. s. 183-185. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M. STINICÍ SMĚSI S KAMENIVEM NA BÁZI SÍRANU BARNATÉHO. In construmat 2007. první. Rejvíz: Technická univerzita ostrava, 2007. s. 113-115. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; WAGNER, Š. Směsné hydraulické vápno na bázi fluidního popílku jako pojivo suchých maltových směsí. In Sborník Vápno, cement, sádr. 1. Praha: VUMO Praha, 2007. s. 156-161.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Využití FBC-popílku ve stavenictví. In Construmat 2007. první. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 164-168. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; DVOŘÁK, K. Využití FBC-popílků při přípravě suchých omítkových směsí. In Silichem 2007. první. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 308-319. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O. Vývoj tmelů na bázi síranu barnatého. In silichem 2007. první. brno: vysoké učení technické, 2007. s. 127-134. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M. Betony s kamenivem na bázi síranu barnatého. In speciálni betony. PRVNÍ. Praha: sekurkon Praha, 2007. s. 156-160. ISBN: 978-80-86604-32-9.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Tepelné vyzařování silikátových exteriérových povrchů. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 185-193. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Effect of thermal radiation on exterior building surfaces. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 69-70. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Aplikace regresní analýzy při optimalizaci složení vyráběné dřevocementové izolační hmoty. In Sborník 6. matematický workshop. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 150 ( s.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

TOPOLÁŘ, L. Experimental determination of soundproof building element in simple exercise. In Physical and Material Engineering 2007. Brno: Cerm, 2007. p. 216-217. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

MELICHAR, T. FYZIKÁLNĚ - MECHANICKÉ VLASTNOSTI VIBROLISOVANÝCH PRVKŮ. In ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2007. Praha: KLOKNERŮV ÚSTAV ČVUT, 2007. s. 129-133. ISBN: 978-80-01-03794-2.
Detail

KALIVODA, K. Sledování hydratace směsných portlandských cementů. In Sborník anotací Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 254 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K. RESEARCH OF ALPHA GYPSUM AND PORTLAND CEMENT COMBINED MANUFACTURE. In Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2007. p. 185-187. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; KALIVODA, K. Problematika stability směsných portlandských cementů s fluidním popílkem v různých prostředích uložení. In Odpadové fórum 2007. Milovy: Česká společnost chemického inženýrství, 2007. s. 308 ( s.)ISBN: 978-80-02-01894-0.
Detail

ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K. Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu. In Informační zpravodaj: sborník 2/2007. Výzkumný ústav maltovin, 2007. s. 142-146.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K. Utilization of composite binders based on fluid bed combustion ash. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. první. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2007. p. 66 ( p.)ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Vliv vnějších parametrů na chování anhydritové maltoviny. In Informační zpravodaj - cement, vápno, sádra. první. Skalský Dvůr: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2007. s. 151-154.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Utilization of hemp as a filler of cement bonded particleboards. In CESB 07. 1. Praha: 2007. p. 810-813. ISBN: 978-80-903807-8-3.
Detail

MELICHAR, T. JEMNĚ MLETÝ SKELNÝ RECYKLÁT JAKOŽTO ČÁSTEČNÁ NÁHRADA CEMENTU. In Sborník anotací XII. SILICHEM 2007. Doc. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 42-42. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. VÝROBA SKLO-SILIKÁTOVÝCH OBKLADŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN. In CONSTRUMAT 2007. Vysoká škola báňská - Technické univerzita Ostrava Fakulta stavební, 2007. s. 69-72. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

PETRŮ, A. VLIV KALŮ Z ČOV NA VLASTNOSTI CIHLÁŘSKÉHO STŘEPU. In Silichem 2007. Brno: Vysoké technické učení v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 327-336. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

PETRŮ, A. THE POSSIBILITY USAGE WASTE FROM CEMENT - BONDED PARTICLEOARDS CETRIS IN CERAMIC BODY. In 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - TU OSTRAVA, 2007. p. 259-264. ISBN: 978-80-248-1278-6.
Detail

HORKÝ, O.; KUBÍČEK, P. Zvýšení trvanlivosti samozhutnitelného betonu při optimalizaci příměsí. In Sborník. 1. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 205-210. ISBN: 80-227-2500-5.
Detail

PETRŮ, A. Vliv lehčiv na cihlářský střep z hlediska vzniku emisí CO a SO2 při výpalu. In construmat 2006. 1. Nitra: Slovenska polňohospodarska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 63-67. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. Stinicí barytové směsi na ochranu proti ionizujícího záření. In maltoviny 2006. brno: 2006. s. 152-159. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. barytové směsi. In juniorstav. brno: cerm, 2007. s. 261-268. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

GAZDIČ, D. Síranové pojivo na bázi anhydritu. In Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 278-286. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ZLÁMAL, P.; HOFFMANN, O. ZVÝŠENÍ KINETIKY HADRATAČNÍHO PROCESU BELITICKÉHO CEMENTU. In Maltoviny 2006. V. Brno: VUT, Fast Brno, 2006. s. 236-239. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

ZLÁMAL, P. VYUŽITÍ BETONOVÉHO RECYKLÁTU PRO VÝPAL BELITICKÉHO SLINKU. In Juniorstav 2007. 1. Brno: VUT,Fast Brno, 2007. s. 295-295. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; STEUER, R. Vývoj tepelně izolačních omítek s využitím recyklovaného pěnového polystyrénu. In Sborník konference Maltoviny 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 184-187. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Modelling of Moisture Activity in Outher Insulation Layers. In Proceedings of the seminar Simulation, modelling and numerical analysis SIMONA 2006. Liberec: TU Liberec, 2006. p. 162-168. ISBN: 80-7372-152-X.
Detail

PETRŮ, A. POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ JÍLOVÝCH ZEMIN A PLASTICKÉHO ODPADU PŘI VÝPALU CIHLÁŘSKÉHO STŘEPU. In Juniorstav 2007. brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2007. s. 289 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Modelling of the process of surface moisture saturation of building materials. In Proceedings of the 6th International Seminar Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (ECS). Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 92-96. ISBN: 978-80-01-03687-7.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Ochrana výztuže železobetonových vyložených desek. In Sborník konference Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha: Česká stavební společnost, WTA cz, 2006. s. 184-189. ISBN: 80-02-01866-4.
Detail

LUŇÁK, M. Určení obrazu funkce hustoty stavů dekonvolucí spektra koeficientu absorpce na struktuře a-Si:H. In Workshop NDT 2006 Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: 2006. s. 98-103. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

DVOŘÁK, K.; NOVÁK, J. FLUIDNÍ POPÍLEK JAKO SUROVINOVÝ ZÁKLAD PRO PŘÍPRAVU HYDRAULICKÉHO POJIVA. In Maltoviny. 1. Brno: VUT Brno, 2006. s. 5-10. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

KUSÁK, I. Stanovení n-faktoru cementového tmele metodou impedanční spektroskopie. Juniorstav 2007. Brno: CERM Brno, 2007. s. 255 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

TOPOLÁŘ, L. Sledování teploty při tuhnutí betonových pražců. In sbornik. Brno: VUTIM, 2007. s. 250-255. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

KALOVÁ, V.; MICHALCOVÁ, G. Využití uhelných hlušin při výrobě kameniva ze spékaných popílků. In sborník. -. Brno: VUT Brno, 2007. s. 281-281. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; KALOVÁ, V. POSOUZENÍ EPOXIDOVÝCH PODLAH V GARÁŽÍCH BUDOVY ANDĚL PRAHA. In Sborník konference Juniorstav 2007. neuv. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 259 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; PETRÁNEK, V. Protection and repair of reinforced concrete structures by repair materials with secondary raw materials. In The second International Sympozium Advances in concrete through Science and Engineering. neuv. Quebec, Canada: RILEM, 2006. p. 1 (1 s.). ISBN: 2-35158-003-6.
Detail

KALOVÁ, V. VLIV DRUHU POPÍLKU NA VLASTNOSTI KAMENIVA ZE SPÉKANÝCH POPÍLKU. In sborník. -. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 76-81. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; POSPÍŠIL, K. Optimization of sensor configuration for detecting the specimen response to ultrasonic harmonic excitation. In sborník. Brno: CERM, akademické nakladatelství, 2006. p. 129-134. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

MATYSÍK, M. PŘÍPRAVA A MECHANIZMUS PORUŠENÍ STRUKTURY BETONOVÝCH TRÁMCŮ PRO TESTOVÁNÍ METODAMI NELINEÁRNÍ AKUSTICKÉ SPEKTROSKOPIE. In Sborník Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 257-262. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie cementového tmele s různými stupni kapilárních pórů. In Workshop 2006. Brno: 2006. s. 83-87. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

KUSÁK, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; SMETANOVÁ, L. Aplikace metody frekvenční inspekce (FI) na vzorky cementového tmele různé pórovitosti. In Workshop 2006. Brno: 2006. s. 88-92. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

ŠTEFKOVÁ, M.; KOKTAVÝ, B. TEORETICKÝ ROZBOR VZNIKU MIKROTRHLIN PŘI MECHANICKÉM ZATĚŽOVÁNÍ STAVEBNÍCH LÁTEK. In Workshop NDT 2006. Marta Kořenská and Luboš Pazdera. Brno, Czech Republic: České vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 187-194. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

ŠTEFKOVÁ, M. TEORETICKÝ ROZBOR URČENÍ FÁZOVÉ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ AKUSTICKÝCH VLN V PRUŽNÉM PROSTŘEDÍ TEORETICKÝ ROZBOR URČENÍ FÁZOVÉ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ AKUSTICKÝCH VLN V PRUŽNÉM PROSTŘEDÍ TEORETICKÝ ROZBOR URČENÍ FÁZOVÉ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ AKUSTICKÝCH VLN V PRUŽNÉM PROSTŘEDÍ TEORETICKÝ ROZBOR URČENÍ FÁZOVÉ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ AKUSTICKÝCH VLN V PRUŽNÉM PROSTŘEDÍ. In Workshop NDT 2006. Marta Kořenská and Luboš Pazdera. Brno, Czech Republic: České vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 195-198. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Aplikace pro charakterizaci metodou impedanční spektroskopie. In Workshop 2006. Brno: 2006. s. 104-108. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

ŠTEFKOVÁ, M. URČENÍ FÁZOVÉ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ AKUSTICKÝCH VLN POMOCÍ STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI. In Workshop NDT 2006. Marta Kořenská and Luboš Pazdera. Brno, Czech Republic: České vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 199-203. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

MATYSÍK, M. Fabricate of concrete test blocks for nonlinear acoustic spectroscopy methods and mechanism of crack generation in concrete. In WORKSHOP NDT 2006 PROCEEDINGS. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2006. p. 123-128. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Aplikace metody akustické emise (AE) na vzorky cementového tmele. In Workshop NDT 2006. Brno: VUTIM, 2006. s. 93-97. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Nedestruktivní měření betonu při tuhnutí pomocí metody akustické emise. In Workshop NDT 2006. Brno: CET, 2006. s. 216-218. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; GLOSEROVÁ, L. DYN - X TECHNOLOGIE A JEJÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ PŘI NEDESTRUKTIVNÍM TESTOVÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. In Workshop NDT 2006. Brno: VUTIM, 2006. s. 219-221. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

WAGNER, Š.; KULÍSEK, K. Výroba směsného hydraulického pojiva s fluidním popílkem. In Maltoviny 2006. 1. VUT Brno, 2006. s. 226-229. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; KALIVODA, K. Studium vlastností směsných cementů s obsahem fluidního popílku. In Maltoviny 2006. 1. Brno: 2006. s. 221-220. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 285-291. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ROGL, J. VLIV ZTEKUCOVADEL A JEJICH UŽITÍ V KERAMICKÉ VÝROBĚ. In sborník Juniorstav 2007. 1. Brno: CERM, Brno, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-2143-337-3.
Detail

PETRŮ, A. UTILIZATION OF LIGHTWEIGHT MATERIALS IN CERAMIC BODY. In Budownictwo z. 112. Gliwicach: wydawnictwo politechniki šlaskiej, 2007. p. 217-224.
Detail

WAGNER, Š.; KULÍSEK, K. OPTIMALIZACE PÁLICÍHO PROCESU VYPALOVANÉHO HYDRAULICKÉHO POJIVA NA BÁZI FLUIDNÍHO POPÍLKU. In maltoviny 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 231-234.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; HOFFMANN, O. Studie výroby alfa-sádry v dehydrytačním roztoku z cementářských odprašků. In Maltoviny 2007. 2007. Brno: Vysoké učené technické v Brně, 2007. s. 57-64. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

GAZDIČ, D. Vývoj síranového pojiva z přírodního anhydritu. In Juniorstav 2008. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. s. 328-333. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L. Využití anhydritové maltoviny pro přípravu podlah. In Sborník příspěvků z Konference Podlahy 2007. 1. Praha, Masarykova kolej ČVUT: ČVUT Praha, 2007. s. 167-172. ISBN: 978-80-254-0144-6.
Detail

MATULOVÁ, P. Repair of subbase by large - sized grouting and potential use of recycled raw materials as substitution of binding components of grouting materials. In Transportation Infrastructure: scientific opinions. 1. Iasi, Romania: Academic Society Matei Teiu Botez Publishing House, 2007, 2007. p. 30-39. ISBN: 978-973-8955-29-5.
Detail

GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Firing proces of hydrailic lime based on FBC ash. In Ecology and new building materials and products. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2008. p. 148-155. ISBN: 978-80-254-2029-4.
Detail

GAZDIČ, D. Využití energosádrovce k přípravě anhydritové maltoviny. In Odpadové fórum 2008. 1. Milovy: PCHE PetroCHemEng, 2008. s. 3438-3444. ISBN: 978-80-02-02011-0.
Detail

GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Modifikace polského přírodního anhydritu směsným budičem. In Construmat 2008 - Conference about structural materials. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 44-46. ISBN: 978-80-214-3660-2.
Detail

GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L. Vliv ztekucovadla na vlastnosti anhydritové maltoviny. In Construmat 2008. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 45-47. ISBN: 978-80-214-3660-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L. Použití přírodního anhydritu pro výrobu samonivelačních podlah. In Podlahy 2008. 1. Praha: 2008. s. 149-154. ISBN: 978-80-254-2560-2.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. Vývoj nové cementové samonivelační hmoty a vliv použitých odpadních látek na její vlastnosti. In Sborník přednášek - Sanace 2008. Sanace betonových konstrukcí. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2008. s. 487-492. ISSN: 1211-3700.
Detail

ROGL, J. Snížení množství rozdělávací vody použitím ztekucovadel v keramice. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 1-20. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

NOSEK, K.; ŽIŽKOVÁ, N. VLIV PŘÍDAVKU DISPERGÁTORU PŘI POUŽITÍ ODPADNÍHO POLYSTYRENU NA VLASTNOSTI STĚRKOVÝCH A LEPICÍCH HMOT URČENÝCH PRO ETICS. In Sborník přednášek z XIII.mezinárodní konference Construmat 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 105-107. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. PROGRESIVNÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY POJIVA PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Construmat 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, 2007. s. 82-85. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. VÝVOJ NOVÉ CEMENTOVÉ SAMONIVELAČNÍ HMOTY. In Sborník přednášek z XIII.mezinárodní konference Construmat 2007. 1. Ostrava: Technická universita Ostrava, 2007. s. 182-184. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

PETRŮ, A. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ A DŘEVĚNÝCH PILIN V CIHLÁŘSKÉM STŘEPU. In Recyklace odpadů XI. Košice: VŠB - TU OSTRAVA, 2007. s. 37-42. ISBN: 978-80-248-1676-0.
Detail

DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Grouting system - progressive method of rehabilitation. In Inspection appraisal repairs and maintance of structures. Nort Cyprus: CL-Premier Conference organisation, Singapore, 2007. p. 363-370. ISBN: 978-981-05-8192-3.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; BÍLEK, V. Study on the Acoustic Emission Characteristics of Hardening Process of Concrete with Different Plasticizers. In sbornik. Brno: Novotny, 2007. p. 118-121. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

SKALA, J. Reliability of Impact-echo method as a tool to detect the reinforced concrete element corrosion. In Sborník příspěvků Defektoskopie 2007. Praha: ČNDT, 2007. p. 221-225. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; BÍLEK, V. Elektrické charakteristiky pražcových betonů s rozlišným složením vody. In řth worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 102-105. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Použití ultrazvuku pro nedestruktivní zjištění dynamických modulů pružnosti betonů - experiment. In řth worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 220-223. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání cementové a bezcementové směsi. In řth worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 210-213. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Predominant frequencies of reinforced concrete elements subjected to the Impact-echo method tests. In Workshop NDT 2007. Brno: VUT Brno, 2007. p. 142-145.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. EXAMINATION OF SUITABILITY OF THE FREQUENCY INSPECTION TO MONITORING OF CHANGES OF CERAMIC TILES IN THE COURSE OF THE FREEZING AND THAWING CYCLES. In Sborník 37. Mezinárodní konference a výstava NDT techniky. M. Kořenská, P. Mazal. VUT v Brně: Betis s.r.o. Praha, 2007. p. 191-196. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KOPKÁNĚ, D. Využití fotometrické metody pro zjišťování objemových změn staviv. In 6. matematický workshop. 1. Brno: FAST VUT, 2007. s. 100-104. ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; ŠTENKO, M.; KOPKÁNĚ, D.; STEUER, R. PROJEVY OBJEMOVÝCH ZMĚN AUTOKLÁVOVANÝCH STAVIV. In EXPERIMENT '07. Olomoučany: Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. BRNO, 2007. s. 461-466. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. EFFECT OF SODIUM PHOSPHATES FOR THE FLY ASH-CLAY BODY MICROSTRUCTURE FORMATION. In Silichem 2007. 1. Brno: Silichem, 2007. p. 58-59. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Predominant frequencies of reinforced concrete elements subjected to the impact-echo method tests. In DEFEKTOSKOPIE 2007. Praha: ČNDT, 2007. p. 217-220. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D. Vývoj směsného síranového pojiva. In Maltoviny 2007. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 250-256. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

NOSEK, K.; SVORA, P. Univerzální stěrková hmota. In Sborník příspěvků 14.BETONÁŘSKÉ DNY 2007. ČBS. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 449-452. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T.; KALOVÁ, V. NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY POPÍLKOVÉHO AGLOPORITU. In Sborník přednášek Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 153-156. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

PETRŮ, A. VYLEHČOVÁNÍ CIHLÁŘSKÉHO STŘEPU ODPADNÍMI LÁTKAMI. In Maltoviny 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 133-141. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. MODULUS OF ELASTICITY AND DEFORMABILITY FOR CERAMIC TILES LOADED BY FREEZE-THAW CYCLES. In 5TH Workshop NDT. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 106-111. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Určení zářivých vlastností vnějších stavebních povrchů. In 9. konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb. Ostarava: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2007. s. 267-274. ISBN: 978-80-02-01971-8.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; NOVAK, J. směsi na ochranu proti ionizujicímu záření na bázi síranu barnatého. In maltoviny 2007. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 144-147. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

ZLÁMAL, P.; DVOŘÁK, K. Zkoumání vhodného pálícího režimu pro výpal belitického slinku. In Maltoviny 2007. 150. Brno: VUT Brno, 2007. s. 240-246. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Laboratorní určení neprůzvučnosti stavebních prvků - úloha pro SŠ a VŠ technického směru. In 50 let didaktiky fyziky v ČR. 1. lomouc: UP Olomouc, 2007. s. 202-205. ISBN: 978-80-244-1786-8.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání betonových směsí. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 257-262. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

GAZDIČ, D. Modifikace anhydritové maltoviny zušlechťujícími přísadami. In Juniorstav 2009. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 287-291. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

MICHALCOVÁ, G. Pevnostní charakteristiky polymerních správkových hmot plněných křemičitým pískem a plněných kombinací křemičitého písku s odpadními surovinami. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB, TU Ostrava, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů. In XII. mezinárodní vědecké konference, sekce 11 Geodézie a kartografie, Sborník příspěvků. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 79-82. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L. Struskosíranový cement na bázi anhydritu. In Maltoviny 2008. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008. s. 174-180. ISBN: 978-80-214-3772-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; VEHOVSKÁ, L. Ochranné barytové směsi proti ionizujícímu záření. 2005, roč. 2006, č. 4, s. 108-108.
Detail

DROCHYTKA, Rostislav; SRŠEŇ, Pavel; DŘÍNOVSKÝ, Lukáš. Postřehy z řešení revizních znaleckých posudků. Soudní inženýrství, 2005, roč. 16, č. 2, s. 72 ( s.)ISSN: 1211-443X.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H. Stavební materiály z přírodních obnovitelných zdrojů druhotných surovin. TZB-info, 2006, roč. 6., č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H. Slaměné desky ve stavebnictví. TZB-info, 2006, roč. 6., č. 1, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; MATULOVÁ, P. Odpadní suroviny v nátěrových hmotách. Interiér, 2006, roč. 9., č. 2/2006, s. 34-35. ISSN: 1214-4584.
Detail

SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Ovlivnění reologie popílkojílových směsí pro výrobu keramickéch obkladových prvků. Zpravodaj Silikátového svazu, 2006, roč. 12, č. 2, s. 29-34. ISSN: 1210-2521.
Detail

MATULOVÁ, P., MICHALCOVÁ, G. Příklady sanačních systémů využívajících průmyslové odpadní suroviny. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 349-348. ISSN: 1211-3700.
Detail

MATULOVÁ, P. VYMAZAL,T., ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK,V., FOJTÍK, T. Identifikace enviromentálních aspektů ve vývoji progresivních stavebních materiálů s využitím druhotných surovin pomocí FMEAdruhotných surovin. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 372-377. ISSN: 1211-3700.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; PETRÁNEK, V. Sekundární ochrana betonových konstrukcí na bázi odpadních surovin. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 343-348. ISSN: 1211-3700.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Vliv jemnosti mletí popílku na vlastnosti popílkojílových střepů. Keramický zpravodaj, 2007, roč. 23/2007, č. 2, s. 4-8. ISSN: 1210-2520.
Detail

MATULOVÁ, P. MICHALCOVÁ, G. Využití odpadních průmyslových surovin v návrhu nových stavebních hmot. Keramický zpravodaj, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 4-8. ISSN: 1210-2520.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Analysis of Influences Causing Surface Degradation on Objects with ETICS. Czasopismo techniczne - Budownictwo, 2006, vol. 103, no. 5-B, p. 605-611. ISSN: 0011-4561.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Algae influence on surface degradation on ETICS. Czasopismo techniczne - Budownictwo, 2006, vol. 103, no. 5-B, p. 613-619. ISSN: 0011-4561.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; PETRŮ, A. Emise oxidu siřičitého a uhelnatého při výpalu cihlářských zemin. Keramický zpravodaj, 2006, roč. 22, č. 3, s. 4-9. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; PETRŮ, A. Vliv lehčiv na vlastnosti keramického střepu a emise CO a SO2 při výpalu. Keramický zpravodaj, 2006, roč. 22, č. 6, s. 4-10. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Vliv ztekucovadel na vlastnosti popílkojílových střepů. Keramický zpravodaj, 2007, roč. 23, č. 4, s. 8-12. ISSN: 1210-2520.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání cementové a bezcementové směsii. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 210-213. ISSN: 1435-4934.
Detail

SMETANOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R. Za sucha lisované obkladové prvky s využitím druhotných surovin. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 9, s. 270-273. ISSN: 1210-4027.
Detail

ZACH, J.; STEUER, R.; PLACHÝ, J. Použití izolačních materiálů v konstrukcích plochých střech. ERA 21, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 106-107. ISSN: 1801-089X.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; VEHOVSKÁ, L. Využití fluidních popílků v cementářském průmyslu. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21/2005, č. 6, s. 10-11. ISSN: 1210-2520.
Detail

SMETANOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R. PÁLENÝ POPÍLKOVÝ STŘEP - CHEMICKÁ ODOLNOST. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 9, s. 270-273. ISSN: 1210-4027.
Detail

SMETANOVÁ, L. Současné zděné konstrukce. ERA 21, 2006, roč. 6, č. 1, s. 93-94. ISSN: 1213-6212.
Detail

MATULOVÁ, P. STUDIUM SUBSTITUCE MLETÉHO ZEOLITU V INJEKTÁŽNÍCH HMOTÁCH A JEHO VLIV NA TRVANLIVOST NOVĚ NAVRŽENÝCH HMOT STUDIUM SUBSTITUCE MLETÉHO ZEOLITU V INJEKTÁŽNÍCH HMOTÁCH A JEHO VLIV NA TRVANLIVOST NOVĚ NAVRŽENÝCH HMOT. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 18, č. 1, s. 499-509. ISSN: 1211-3700.
Detail

KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V. Building Materials from Energetic Wastes and Suitable ecological Ways of their Utilization. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, vol. 2008, no. 29, p. 54-65. ISSN: 1561-6886.
Detail

PŘIKRYL, J.; HELA, R. Barevný beton v moderní architektuře. Stavitel, 2008, roč. XVI, č. 04/2008, s. 24-26. ISSN: 1210-4825.
Detail

ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I. DETERMINATION OF THERMAL TECHNICAL PROPERTIES OF ORGANIC THERMAL INSULATING MATERIALS BUILT-IN TO HISTORICAL BUILDINGS. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1435-4934.
Detail

HELA, R.; PŘIKRYL, J. Stanoverní povrchové pórovitosti pohledových betonů. Beton TKS, 2008, roč. 8, č. 6, s. 52-54. ISSN: 1213-3116.
Detail

MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Využití motorizované totální stanice pro automatizaci astronomických měření. Geodetický a kartografický obzor, 2009, roč. 55/97, č. 4, s. 87-92. ISSN: 0016-7096.
Detail

MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., CHABR, J. Nové injektážní směsi, systémy a technologie. 1. 1. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2006. 5 s. ISBN: 80-8076-024-1.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. Protective Barite Blends against Ionizing Radiation. Lausanne, Switzerland: 2006.
Detail

VEHOVSKÁ, L. Hydration Process Quantification of Cement with Fluidized Ash. Junior Euromat 2006. 1. Lausanne: The Federation of European Materials Societies, 2006.
Detail

STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Degradation of surface layers of thermally insulated buildings. Lausanne, Schweiz: 2006.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Použití ultrazvuku pro nedestruktivní zjištění dynamických modulů pružnosti betonů - teorie. In 5th worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 210-213. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

DROCHYTKA, R., NEVŘIVOVÁ, L.: CONSTRUMAT 2008 - Konference o stavebních materiálech. Moravec (04.06.2008)
Detail

PETRŮ, A.: 4. doktorandské konference pořadané Katedrou ženijních technologií Univerzity obrany. Brno (26.04.2007)
Detail