Project detail

Server s operačním systémem Linux pro podporu výuky síťových služeb

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

Mark

IS-2480

Default language

Czech

People responsible

Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2005-04-26 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2005-04-26 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2005-04-26 - not assigned)

Results

BURGET, R. Zavedení nového předmětu "Teoretická informatika" na oboru TIT, FEKT VUT v Brně. prezentace. FEKT VUT v Brně: FEKT VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

LANGER, T. Implementace nelineárních dynamických systémů ve vysokorychlostních komunikacích a jejich analýza. výzk.zpráva. Brno: 2007. s. 0 ( s.)
Detail