Project detail

Vývoj všesměrové antény pro pásmo 1 až 10 GHz

Duration: 19.01.2005 — 31.12.2005

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je návrh, vývoj a realizace všesměrové přijímací antény, která bude používána u systému ScenarioFlex pro pásmo 1 až 10 GHz. Kromě citlivosti a relativně konstantního zisku je požadováno i konstrukční řešení zohledňující mobilitu a umisťování antény dané specifikou měření pomocí systému ScenarioFlex. Požadované výsledky a výstupy projektu lze shrnout do následujících bodů: a) Analýza problematiky širokopásmových antén pro dané kmitočtové pásmo a vyhodnocení vlastností a případné dostupnosti komerčních antén b) Návrh konkrétního řešení vlastní antény c) Simulace navrhovaného řešení antény a specifikace dosažitelných parametrů d) Realizace širokopásmové přijímací antény, změření jejích parametrů a porovnání dosažených hodnot s výsledky simulací e) Ověření vlastností přijímací antény při měření systémem ScenarioFlex f) Závěrečná zpráva obsahující popis návrhu přijímací širokopásmové antény, specifikaci jejích vlastností a zhodnocení dosažených výsledků Dva funkční vzorky realizované antény a jejich technická specifikace

Keywords
všesměrová anténa, širokopásmová anténa

Mark

ST20052005016

Default language

Czech

People responsible

Tkadlec Roman, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2005-02-08 - not assigned)
Hertl Ivo, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2005-04-04 - not assigned)
Lukeš Zbyněk, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2005-04-04 - not assigned)
Nováček Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2005-04-04 - not assigned)
Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- fellow researcher (2005-04-04 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2005-02-08 - 2005-12-31)

Funding resources

Národní bezpečnostní úřad ČR - Projekty řeší problematiku výzkumu a vývoje v oblasti kryptografie a kryptoanalýzy s cílem zajištění kryptografických prostředků pro ochranu utajovaných skutečností.
- whole funder (2005-02-08 - not assigned)

Results

Doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. VÝVOJ VŠESMĚROVÉ ANTÉNY PRO PÁSMO 1 – 10 GHz. 2006. s. 1 ( s.)
Detail

TKADLEC, R.; NOVÁČEK, Z. Radiation Pattern Reconstruction from the Near-Field Amplitude Measurement on Two Planes using PSO. Radioengineering, 2005, vol. 14, no. 4, p. 33 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail