Project detail

Ošetření vzájemné koexistence systémů pro symetrické páry

Duration: 06.04.2004 — 31.12.2005 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

IS3119

Default language

Czech

People responsible

Jagoš Jan, Ing.
- hlavní řešitel (2004-04-06 - not assigned)
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2004-04-06 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2004-04-06 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2004-04-06 - not assigned)