Project detail

Program podpory celoživotního vzdělávání. MŠMT

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

habilitační řízení Ing. Škorpila

Description in English
Ing. Skorpil habilitation

Mark

BC-0147

Default language

Czech

People responsible

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2004-02-02 - 2003-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2004-02-02 - not assigned)

Funding resources

-
- part funder (2003-01-01 - 2003-12-31)