Project detail

Doktorský studijní program Informační technologie na VUT v Brně

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

On the project

Cílem projektu je přispět k výstavbě doktorského studijního programu Informační technologie na Fakultě informačních technologií na VUT v Brně. Konkrétně by měl projekt umožnit následující: Doladění náplně kursů. Zabezpečení studijní literaturou. Vypracování seznamu doporučené studijní literatury pro jekdnotlivé kursy.

Mark

FR1833/2002/F1

Default language

Czech

People responsible

Češka Milan, prof. RNDr., CSc.
- principal person responsible (2002-01-01 - 2002-12-31)
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2002-01-01 - 2002-12-31)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2002-01-01 - 2002-12-31)

Units

Faculty of Information Technology
- (2002-01-01 - 2002-12-31)

Link