Project detail

Biometrické bezpečnostní systémy

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

On the project

Biometrické bezpečnostní systémy jsou takové systémy, které automaticky rozhodují o přístupu uživatele k datům nebo o povolení vstupu osoby do chráněných prostor na základě analýzy jejích biometrických charakteristik (otisků prstů, charakteru hlasu, struktury sítnice, geometrie dlaně apod.). Jednotlivé metody verifikace osob jsou dosud používány odděleně. Cílem projektu je vytvořit, v rámci tvůrčí činnosti studentů doktorského studijního programu, komplexní biometrický bezpečnostní systém založený na současné analýze několika různých biometrických chrakteristik s použitím nekonvenčních metod využívajících např. neuronových sítí.

Description in English
Biometric security systems are systems which automatically enabled or disabled access of persons to data or to protected areas pursuant to analyze of their biometric features (fingerprints, voice, retina, palm geometric etc.). The aim of the project is to create a complex biometric system based on concurrent analyzes a few different biometric features by using soft computing methods.

Keywords
Biometrický, bezpečnostní, systém

Key words in English
Biometric, Security, System

Mark

FR0835/2003/G1

Default language

Czech

People responsible

Orság Filip, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2003-01-01 - 2003-12-31)
Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-01-01 - 2003-12-31)
Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2003-01-01 - 2003-12-31)

Units

Faculty of Information Technology
- (2003-01-01 - 2003-12-31)

Results

DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F. Biometric Security Systems: Fingerprint and Speech Technology. In Proceedings of the 1st Indian International Conference on Artificial Intelligence. Tallahassee: Indian International Conference of Artificial Intelligence, 2003. p. 703-711. ISBN: 0-9727412-0-8.
Detail

ORSÁG, F., DRAHANSKÝ, M. Biometric Security Systems. In Sborník Mikulášské kryptobesídky 2003. Praha: ECOM-MONITOR, 2003. p. 1-10. ISBN: 80-903083-3-3.
Detail

ORSÁG, F., ZBOŘIL, F. Endpoint Detection in the Continuous Speech Using the Neural Networks. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. p. 10-16. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Nutzung biometrischer Daten zur Gewinnung personenbezogener kryptographischer Schlüssel. In BIOSIG 2004. Darmstadt: Fraunhofer Institute - Graphic Data Processing Institute, 2004. s. 1-30. ISBN: 3-88579-360-1.
Detail

DRAHANSKÝ, M., SMOLÍK, L. Biometrické certifikáty. DSM Data Security Management, 2004, roč. 8, č. 5, s. 20-22. ISSN: 1211-8737.
Detail

DRAHANSKÝ, M., BONFIG, K. Biometrie. Sensorpraxis, Band 5. Sensorpraxis, Band 5. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004. 153 s. ISBN: 3-933609-02-X.
Detail

DRAHANSKÝ, M., NÖTZEL, R. Sensoren zur Fingerabdruckerkennung. In Sensoren, Signale, Systeme. Messen, Prüfen, Automatisieren, Band 5. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004. s. 49-60. ISBN: 3-933609-19-4.
Detail

DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F. Entwurf eines biometrischen Systems. Bonn: The Office for Security in the Information Technology, 2003. s. 1-4.
Detail

Digitale Bildverarbeitung. Wiesbaden (09.01.2003)
Detail

BIOSIG-Workshop 2003: Biometrics and Electronic Signatures. Darmstadt (24.07.2003)
Detail