Project detail

Optimalizace v elektrotechnice: multimediální učebnice

Duration: 01.04.2003 — 31.12.2004

On the project

Při vývoji elektronických systémů vycházíme z počátečního modelu navrhovaného zařízení, jehož parametry postupně zpřesňujeme pomocí optimalizačních metod. Proto je třeba, aby studenti měli dobrý přehled o oblasti použití různých typů optimalizačních metod, aby byli schopni ovlivňovat chování různých optimalizačních rutin a uměli jejich vlastnosti vhodně modifikovat. Optimalizace je matematickou disciplínou. Proto je třeba ji učit na aplikačních příkladech, které jsou směřovány do té oblasti inženýrství, kterou vyučovaná skupina studentů studuje. Jen tak si mohou studenti použití optimalizačních postupů vyzkoušet a naučit se je prakticky a efektivně používat. Cílem projektu je vyvinout multimediální učebnici optimalizačních metod, která bude volně přístupná na internetu a která bude moci být využívána studenty všech českých univerzit. Učebnice bude mít modulární strukturu, díky níž ji budou moci používat studenti na různé úrovni. Jednotlivé moduly učebnice mohou být nahrazovány, takže každá univerzita bude moci využívat vlastní aplikační příklady.

Description in English
When designing electronic systems, we start with an initial model of the developed device, which parameters are iteratively refined using optimization methods. Therefore, students should have a good overview on application areas of different types of optimization methods in order to influence their behavior and modify them. Optimization is a mathematical discipline. It should be therefore taught on application examples from the study orientation of readers. The project is aimed to develop a multimedia textbook of optimization methods, which will be freely accessible on internet by the students of all the Czech technical universities.

Keywords
multimediální učebnice, optimalizační metody, neuronové sítě

Key words in English
multimedia textbook, optimization techniques, neural networks

Mark

IS1586

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2003-03-23 - 2004-12-31)

Units

Department of Radioengineering
- (2003-03-23 - 2004-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2003-03-23 - not assigned)

Results

RAIDA, Z. Optimalizace v elektrotechnice: multimediální učebnice. FEKT VUT v Brně. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J. Multiobjektívní analýza drátových antén pomocí momentové metodu v časové oblasti. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. VUT FEKT Brno: VUT Brno, 2004. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail