Project detail

Inovace laboratoře elektrických sítí

Duration: 31.03.2003 — 31.12.2004

On the project

Jak ukazují zkušenosti z některých zemí EU, klade se při dodávce elektrické energie značný důraz právě na "kvalitu" dodávané elektrické energie. Praktická výuka měření a studia rušivých dějů, způsobujících v napájecích sítích a u spotřebitelů nežádoucí jevy, se neobejde bez odpovídající techniky. Navrhujeme proto realizovat projekt na inovaci laboratoře elektrických sítí pro praktickou výuku, jejímž základem bude inteligentní programovatelný výkonový zdroj třífázového napětí s umělou sítí, který umožní analýzu výše uvedených problémů. Jeho nutnost pro tento účel je opodstatněna neregulérními parametry napájecího napětí veřejné sítě pro měření a testování spotřebičů z hlediska jejich funkce, vyzařování a odolnosti proti rušivým vlivům. Sofistikované řešení možnosti programování parametrů napětí pro napájení spotřebičů (ef. hodnota, harmonické, meziharmonické, jejich kolísání, atd.) je nutné pro parcializaci vlivu napěťových charakteristik na napájené zařízení a bližší vymezení jejich vzájemné interference, s návazností na konkrétní modely sítí, měření charakteristik a parametrů a metodiky hodnocení. Vzhledem k možnostem programovatelného AC výkonového zdroje s umělou sítí s odpovídající měřící a řídící technikou bude laboratoř využívána ve všech laboratorních cvičeních, které svým obsahem vyžadují stabilní zdroj napájecího napětí s programovatelnými charakteristikami.

Description in English
Power quality is one of most watched parameters of electricity supply. Hands-on training in measuring and study of disturbing influences are not possible without corresponding electrical equipment. The goal of the development project is the innovation of Power Networks Laboratory. The singles steps of project solution consist in purchasing of a programmable power AC source with measure equipment and creation of measuring workplace.

Keywords
laboratoř, elektrické sítě, programovatelný AC zdroj

Key words in English
Power networks, programable AC power source

Mark

IS 1532

Default language

Czech

People responsible

Drápela Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Haluzík Evžen, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Matoušek Antonín, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2003-03-21 - 2004-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2003-03-21 - not assigned)