Project detail

Program podpory celoživotního vzdělávání: Příprava pro řízení ke jmenování profesorem (Doc. Raida)

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

Mark

CD 420 090

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2002-10-11 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2002-10-11 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder (2002-10-11 - not assigned)