Project detail

Experimentální laboratoř pro zaměření ECBS

Duration: 01.01.2000 — 31.12.2000

On the project

Projekt se zabývá vybudováním experimentální laboratoře, která bude sdílena třemi ústavy: ÚIVT, ÚAMT a ÚMEL. Laboratoř umožní realizovat široké spektrum laboratorních úloh pro jednotlivé předměty zaměření ECBS. Kromě kurzů ECBS bude laboratoř využita také pro řešení semestrálních, ročníkových a diplomových projektů. Velkým přínosem vybudování mezioborové laboratoře na ÚIVT, ÚAMT a ÚMEL bude možnost propojení výukových oblastí tří ústavů a jejich vzájemná spolupráce.

Description in English
The goal of the project is to develop an experimental laboratory which will be utilized by three departments: the Department of Computer Science and Engineering, the Department of Control and Instrumentation and the Department of Microelectronics. The laboratory will enable to realize a wide range of laboratory tasks for all ECBS courses. It will be also utilized to solve term, year and MSc Thesis projects. An important achievement of the laboratory is seen in the possibility of bringing into existence an interdisciplinary character of the education process of the three departments and their mutual cooperation.

Keywords
ECBS

Key words in English
ECBS

Mark

FR1565/2000/H

Default language

Czech

People responsible

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2000-01-01 - 2000-12-31)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
- fellow researcher (2000-01-01 - 2000-12-31)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2000-01-01 - 2000-12-31)
Linhart Miroslav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2000-01-01 - 2000-12-31)
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2000-01-01 - 2000-12-31)
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2000-01-01 - 2000-12-31)