Project detail

Aplikace neuronových asociativních pamětí

Duration: 01.01.1998 — 31.12.1998

On the project

Projekt byl zaměřen na praktické aplikace neuronových asociativních pamětí, především na aplikace v oblasti rozpoznávání a klasifikace biologických dat. Předmětem projektu byly experimenty s jednotlivými typy neuronových sítí v praktických aplikacích, hodnocení výsledků a snaha o vypracování metodologie výběru optimální sítě pro konkrétní aplikace, resp. pro třídy aplikací.

Description in English
Project dealed with some practical applications of neural associative memories, above all with applications in the fields of recognition and classification of biological date. Experiments with various types of neural networks, evaluation of obtained results and proposal of a methodology for optimal net choice in given application or class of applications were done in the project.

Keywords
Neuronové sítě, Asociativní paměti

Key words in English
Neural Networks, Associative Memories

Mark

FR191/1998/G

Default language

Czech

People responsible

Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (1998-01-01 - 1998-12-31)
Dao Anh Minh, Ing.
- fellow researcher (1998-01-01 - 1998-12-31)
Grebeníček František, Ing.
- fellow researcher (1998-01-01 - 1998-12-31)
Ondráček Tomáš, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (1998-01-01 - 1998-12-31)

Link