Project detail

Objektově orientované databáze - funkcionální sémantický datový model

Duration: 01.01.1997 — 31.12.1997

On the project

Projekt byl určen pro výstavbu funkcionální technologie v přístupu k objektově orientovaným databázím. Na základě zjištěných skutečnostech o existenci podobných systémů ve světě byla provedena konstrukce jazyka s novými vlastnostmi. Pro jeho minimální verzi byla definována formální specifikace jak automatické typové inference, tak sémantiky jazyka. Přitom byla důsledně dodržena deklarativita jazyka a objektové paradigma, zejména potom nezávislost existence objektů na manipulačních prostředcích.

Description in English
The project was oriented to the research of functional technology applied to object-oriented databases. Based on the study of existing systems, a new language with new properties was designed. The formal specification of both automatic type inference and language semantics were defined for minimal version of the language. The language declarativity and object paradigm were strictly adhered, especially the independence of objects existence on the manipulation system.

Keywords
Funkcionální jazyk - Objektově-orientovaná databáze - Typová inference

Key words in English
Functional languages - Object-oriented database - Type inference

Mark

FR0631/1997/G

Default language

Czech

People responsible

Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. - principal person responsible
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. - principal person responsible