Project detail

Modely výpočtů a jejich paralelní implementace

Duration: 01.01.1994 — 31.12.1996

On the project

Keywords
problémově specifické architektury MIMD, transputerové sítě, paralelní simulace, paralelní implementace neuronových sítí, paralelizace řešení systémů diferenciálních rovnic, genetické algoritmy

Mark

GA102/94/1096

Default language

Czech

People responsible

Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
- principal person responsible (1994-01-01 - 1996-12-31)
Fučík Otto, doc. Dr. Ing.
- fellow researcher (1994-01-01 - 1996-12-31)
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (1994-01-01 - 1996-12-31)
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (1994-01-01 - 1996-12-31)
Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (1994-01-01 - 1996-12-31)

Units

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (1994-01-01 - 1996-12-31)