Project detail

Projekt OOM II

Duration: 01.09.2001 — 31.12.2001

Mark

00M II

Default language

Czech

People responsible

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-05-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo obrany ČR - Ostatní projekty MO

- whole funder (2002-05-10 - not assigned)

Results

VRBA, K., VRBA, K. a kol. Možnosti distribuce audiovizuálních dat. Dílčí výzkumná zpráva MPO reg.č. FD-K/040. Dílčí výzkumná zpráva MPO reg.č. FD-K/040. Možnosti distribuce audiovizuálních dat. Dílčí výzkumná zpráva MPO reg.č. FD-K/040. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

VASS, J., VRBA, K. a kol. Dílčí zpráva k projektu Systém OOM-II pro MO ČR, reg.č. OOM-II/420/23/3/2001-2519, 2001. Dílčí zpráva k projektu systému OOM-II MO ČR, reg.č.OOM-II/420/23/3/2001-2519. VTUPV Vyškov. Vyškov: VTUPV Vyškov, 2001. s. 1 ( s.)
Detail