Project detail

Parametrická syntéza řeči v reálném čase s využitím kepstrálních modelů

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

Mark

1767/2002/G1

Default language

Czech

People responsible

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Vondra Martin, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-05-06 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-05-06 - not assigned)

Results

VONDRA, M., SMÉKAL, Z. Parametrická syntéza řeči v reálném čase s využitím kepstrálních modelů hlasového traktu. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ1767/2002. 2002.
Detail