Project detail

Zavedení bakalářského programu na novém oboru Teleinormatika

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

On the project

Projekt je orientován na přípravu a zavedení nového tříletého bakalářského studijního programu oboru TELEINFORMATIKA, který bude ve všech směrech důsledně respektovat závěry Boloňské deklarace. Tento nový studijní program bude koncipován jako strukturovaný a bude připravovat absolventy tak, aby mohli odcházet přímo do praxe, ale i pokračovat v navazujícím magisterském programu. Nedílnou součástí připravovaného programu je i výuka předmětů ekonomického a marketingového charakteru včetně rozšířené výuky cizích jazyků tak, aby absolventi odcházející do praxe byli v i tomto směru náležitě připraveni.

Description in English
The project is focused on the preliminary and the introduction of new bachelor study programme within the branch Teleinformatics which will strigently respect the Bologne Declaration results.

Keywords
teleinformatika, bakalářské studium

Key words in English
teleinformatics, bachelor study

Mark

1799/2002/C

Default language

Czech

People responsible

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-23 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-04-23 - not assigned)