Project detail

Inovace a podpora výuky konstrukce elektronických zařízení

Duration: 12.04.2002 — 31.12.2003

On the project

V současnosti je pro obor EST na FEKT VUT v Brně vyučován v posledním ročníku předmět „Konstrukce elektronických zařízení“, který studenty seznamuje s praktickými zásadami návrhu elektronických přístrojů a zařízení jak po stránce elektrické, tak i mechanické. Studenti získají konkrétní aplikační poznatky z konstrukce elektronických přístrojů, které se jinak získávají delší praxí ve vývoji. Pro zvýšení efektivity výuky a potřeby studentů je třeba stávající učebnu doplnit na požadovanou technickou úroveň o další dvě pracoviště. Inovovaná učebna bude též sloužit studentům při řešení a zpracovávání ročníkových projektů a diplomových prací. Plánujeme využít nabídku firmy Mentor Graphics, která nabízí upgrade stávajícího programového vybavení (Board Station, Expedition, Acsussim II, FPGA Advantage a příslušné moduly) pro školy a nevýdělečné organizace za velmi výhodnou cenu.

Mark

2126/2003/F1

Default language

Czech

People responsible

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lattenberg Ivo, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-15 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-04-15 - not assigned)

Results

LATTENBERG, I., VRBA, K., ZEMAN, V., OLŠÁK, M. Inovace a podpora výuky konstrukce elektronických zařízení (Oponovaná výzkumná zpráva MŠMT). FEKT VUT v Brně,1. Brno: FRVŠ, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ZEMAN, V., MIŠUREC, J. Modely blokovacích kondenzátorů. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 251 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail