Project detail

Centrum praktické výuky konstrukce elektronických zařízení

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

Mark

2233

Default language

Czech

People responsible

Rampl Ivan, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2002-04-14 - not assigned)
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2002-04-14 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-14 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-04-14 - not assigned)

Results

RAMPL, I., ZEMAN, V. Zpráva o řešení projektu "Centrum praktické výuky konstrukce elektronických zařízení". Brno: FRVŠ MŠMT, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VONDRA, M., MACOLA, J. Modifikace výšky hlasu a jeho časového měřítka. In Audio Technologies and Processing ATP 2003. Brno: 2003. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail