Project detail

Systémy startergenerátoru spalovacího motoru osobního automobilu

Duration: 15.04.2002 —

Mark

IS 432215

Default language

Czech

People responsible

Kalina Emil, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2002-04-11 - not assigned)
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2002-04-11 - not assigned)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-04-11 - not assigned)

Results

KALINA, E. Možnosti použití ultrakapacitorů v elektrických pohonech. In Sborník 28. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2003. s. 252 ( s.)ISBN: 80-02-1536-0.
Detail

KALINA, E., VOREL, P. Synchronní stroj pro startérgenerátor. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 0, č. 0, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KALINA, E., VOREL, P. Synchronní starter-generátor pro spalovací motory. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 173 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

KALINA, E. Praktické ověření kapacity ultrakapacitorů a její závislost na napětí článku. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 168 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail