Project detail

Učební texty pro přípravný kurs fyziky formou DiV

Duration: 21.02.2003 — 31.12.2003

On the project

Přípravný kurz má připravit studenty k přijímací zkoušce a vyrovnat rozdíly ve vědomostech studentů.

Description in English
Preparatory course serves as a tool allowing to compare the knowledge and access of students of differents levels to Technical university.

Keywords
fyzika, přípravný kurz, technická univerzita

Key words in English
physics, preparatory course, technical university

Mark

2157

Default language

Czech

People responsible

Dobis Pavel, RNDr., CSc. - fellow researcher
Uhdeová Naděžda, RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Brüstlová Jitka, Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2002-04-10 - 2003-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2003-02-21 - 2003-12-31)

Results

UHDEOVÁ, N., JURA, P. Přípravy akreditace DiV studia na FEKT VUT. In eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003. Zlín: 2003. s. 238 ( s.)ISBN: 80-7318-138-X.
Detail

HRADILOVÁ, E. NOVÉ FORMY VÝUKY FYZIKY NA FEKT VUT V BRNĚ V ROZVÍJEJÍCÍ SE INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI. In eLearning ve vysoškolském vzdělávání. Zlín: 2003. s. 70 ( s.)ISBN: 80-7318-138-X.
Detail

DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J. Elektronické učební opory pro prezenční i distanční studium. In 3. konference o Matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Akademie, o.p.s., 2003. s. 198 ( s.)ISBN: 80-85960-51-6.
Detail

BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P. Současný stav využití e-learningu na UFYZ FEKT VUT. In Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-7318-138-X.
Detail

DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J. Digitalized educational materials for teaching physics at FEEC, Brno University of Technology. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2003. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003. p. 151 ( p.)ISBN: 80-227-1949-8.
Detail

UHDEOVÁ, N. Distance learning in bachelor curricula at FEEC BUT of Brno. In Co-mat-tech 2003. Bratislava: 2003. p. 1131 ( p.)ISBN: 80-227-1949-8.
Detail