Project detail

Multimediální učebnice medicínské informatiky

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

On the project

Výuka medicínské informatiky je relativně komplikovaná vzhledem k šíři problematiky a obsahové pestrosti. Proto je nutno používat nástroje, s jejichž pomocí lze komplexní látku názorně vysvětlit. Jednou z možností je využití multimediální elektronické učebnice, která umožňuje vzájemně provázat monotématické bloky, nabízí možnost použít interaktivní příklady a kombinovat různé způsoby prezentace medicínských dat, která jsou nativně multimediální. Cílem projektu je vytvořit veřejně přístupnou multimediální učebnici, věnující se výuce medicínské informatiky. Jednotlivé části učebnice jsou provázány hypertextovými odkazy a obsahují odkazy na aktuální informace z relevantních zdrojů Internetu. V učebnici je použit hypertext, dynamická grafika, obrazová informace, video sekvence a interaktivní příklady .

Description in English
Výuka medicínské informatiky je relativně komplikovaná vzhledem k šíři problematiky a obsahové pestrosti. Proto je nutno používat nástroje, s jejichž pomocí lze komplexní látku názorně vysvětlit. Jednou z možností je využití multimediální elektronické učebnice, která umožňuje vzájemně provázat monotématické bloky, nabízí možnost použít interaktivní příklady a kombinovat různé způsoby prezentace medicínských dat, která jsou nativně multimediální. Cílem projektu je vytvořit veřejně přístupnou multimediální učebnici, věnující se výuce medicínské informatiky. Jednotlivé části učebnice jsou provázány hypertextovými odkazy a obsahují odkazy na aktuální informace z relevantních zdrojů Internetu. V učebnici je použit hypertext, dynamická grafika, obrazová informace, video sekvence a interaktivní příklady .

Keywords
multimediální učebnice, medicínská informatika

Key words in English
multimedia textbook, medical informatics

Mark

IS2140/2003

Default language

Czech

People responsible

Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2002-04-08 - 2003-12-31)

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2002-04-15 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-04-08 - not assigned)

Results

PROVAZNÍK, I. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ TO F3 č.2140/2003 "Multimediální učebnice medicínské informatiky pro technické obory". Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail