Project detail

Nové metody zajištění a kontroly dodržení kvality služeb v sítích nových generací, GAČR reg.č. GA 102/03/0560

Duration: 26.03.2003 — 31.12.2005

On the project

V prvním roce byly definovány dílčí cíle projektu. Prvním bodem byl návrh a realizace testovací aplikace. Druhým bodem bylo vbudování experimentální sítě pro testování univerzálního rozhraní.

Keywords
kvalita služeb, virtuální sítě, asynchronní transportní mód,simulace

Key words in English
Quality of services, virtual network, Java, Asynchronnous transport mode

Mark

GA102/03/0560

Default language

Czech

People responsible

Molnár Karol, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kapoun Vladimír, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-03-21 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2003-01-01 - 2005-12-31)

Results

MOLNÁR, K. Java-based communication system with multimedia support. In Brno: Vutium, 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

MOLNÁR, K. New methods of switch fabric optimization. In Praha: Sdělovací technika spol. s r.o., 2003. p. 142 ( p.)
Detail

MOLNÁR, K., VRBA, V. Frame priorization support for switch fabrics. In Proceedings of 2004 International Conference on Networking. Gosier: Gosier, 2004. p. 141 ( p.)ISBN: 0-86341-326-9.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Comparative Methods for Pattern Recognition. In CD Proceedings of the. Greece, Crete 2004: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-04-1.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Tonal and Non-Tonal Components for the MPEG-1 Model. In CD Proceedings of the. Mexico, Cancun 2004: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-98-X.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Face Recognition by Face Bunch Graph Method. In CD Proceedings of the. Mexico, Cancun 2004: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-98-X.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Selected Detectors for Image Processing. In Proceeding of the. Newcastle upon Tyne, 2004: WSEAS, 2004. p. 621 ( p.)ISBN: 0-7017-0177-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Decimation of Masking Components for MPEG-1 Simulation. In proceeding of the. Great Britain, Newcastle upon Tyne, 2004: University of Newcastle upon Tyne, 2004. p. 625 ( p.)ISBN: 0-7017-0177-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; LANGER, T. Design of CPPM Modulator. In CD Proceedings of the. 1. Czech Republic, Český ráj 2004: CTU Prague, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ŠKORPIL, V.; PETŘÍK, D. Codec G.723.1 Simulation.. In CD Proceedings of the. Czech Republic, Český ráj 2004: CTU Prague 2004, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Data compression of MPEG-1. In Proceedings of the. Czech Republic, Brno 2004: 2004. p. 243 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Algorithms for the edge detection in images. In Proceedings of the. Czech Republic, Brno 2004: BUT, Brno 2004, 2004. p. 243 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Sensor Networking with Publish/Subscribe and IP Multicast. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. p. 226 ( p.)ISBN: 960-8457-03-3.
Detail

MOLNÁR, K., NOVOTNÝ, V. WLAN Site Survey. In Telecommunication and Signal Processing TSP-2004. Brno: VUT, 2004. p. 141 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

MOLNÁR, K., NOVOTNÝ, V. WLAN analysis. In Telecommunication and Signal Processing 2004. Brno: VUT, 2004. p. 301 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

MOLNÁR, K. Distribution system for on-line multimedia data. In Research in Telecommunication Technology RTT 2004. Praha: ČVUT, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-010-3063-6.
Detail

FILKA, M., SLAVÍČEK, K., PETRENKO, M., DOSTÁL, O. Transmission capacities for evolution and image medical informations. In Intrnationale Scientific Conference - COFAX 2004. Bratislava: DaD Studio, 2004. p. 125 ( p.)ISBN: 80-967019-6-7.
Detail

KAPOUN, V. Types of System Management and Thier Properties. In Types of System Management and Thier Properties. Praha,ČR: CTU in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2004. p. 132 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ABAID, M. Application of the theory of time series for evaluation techniques of measuring and distinguishing. In EEICT 2004. Brno: TU Brno, 2004. p. 15 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

ABAID, M. Test of optimum and solution improvement. In Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005. Volume 3. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 363 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

ABAID, M. Neural Network Simulations in Matlab. In Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005. Volume 3. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 358 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

BŘEZINA M. Wavelet coding for mobile applications. In Wavelet coding for mobile applications. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-248-0897-8.
Detail

BŘEZINA M. JPEG2000 transmission over lossy channel. In JPEG2000 transmission over lossy channel. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-248-0897-8.
Detail

BŘEZINA M. Possibilities of graphic signals presentation in SDL. In Possibilities of graphic signals presentation in SDL. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-248-0897-8.
Detail

BŘEZINA M. SDL for study purposes. In SDL for study purposes. Brno University od Technology, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2972-0.
Detail

BŘEZINA M. Transmission of still images JPEG2000. In Transmission of still images JPEG2000. Brno University od Technology, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2972-0.
Detail

ABAID, M. Priority Switching Optimization. In Proceedings of the Conference TSP´2005. Brno: VUT Brno, 2005. p. 167 ( p.)ISBN: 8021429720.
Detail

KAPOUN, V. Digital Switching Fildes and thier Properties. In RTT 05. Hradec nad Moravicí,ČR: 2005. p. 101 ( p.)ISBN: 80-248-0897-8.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Back-Propagation and Genetic Algorithms for Image Processing. In ICAMaT2005. Bucharest: 2005. p. 200 ( p.)
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. ATM Adaptors. In 4th WSEAS International Conference. USA: WSEAS, 2005. p. 242 ( p.)ISBN: 960-8457-38-6.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Simulation of Digital Audio Compression. In 4th WSEAS International |Conference. Athény: WSEAS, 2005. p. 121 ( p.)ISBN: 960-8457-38-6.
Detail

ŠKORPIL, V.; KARAMANTZANIS, I. Optimisation Criteria for Network Design. In 4th WSEAS International Conference. Athény: WSEAS, 2005. p. 95 ( p.)ISBN: 960-8457-38-6.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Neural Networks Learning Methods For Image Processing Application. In WSEAS International Conference. Brazílie: WSEAS, 2005. p. 25 ( p.)ISBN: 960-8457-17-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Filtr Bank Analysis. In WSEAS International conference. Brazílie: WSEAS, 2005. p. 45 ( p.)ISBN: 960-8457-17-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Subband Simulation in MATLAB. In WSEAS Interantional Conference. Brazílie: WSEAS, 2005. p. 216 ( p.)ISBN: 960-8457-17-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Optimizing of the MPEG Compression. In 6th International Confernece. Ostrava: VŠB Ostrava, 2005. p. 65 ( p.)ISBN: 80-248-0897-8.
Detail

ŠKORPIL, V.; PETŘÍK, D. New Alternative of Audio-video Compression. In 6th International Conference. Ostrava: VŠB Ostrava, 2005. p. 25 ( p.)ISBN: 80-248-0897-8.
Detail

NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K. QOS ISSUE IN MOBILE NETWORKS. In Proceedings of international Conference Telecommunications and Signal Processing TSP'2005. VUT Brno, ČR, 2005. p. 175 ( p.)ISBN: 80-214-2972-0.
Detail

MOLNÁR, K., RAJMIC, P. Impact of priority levels on the efficiency of priority switching. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on: Telecommunications and Informatics. 2005. p. 48 ( p.)ISBN: 960-8457-11-4.
Detail

MOLNÁR, K., NOVOTNÝ, V. GSM TEST-BED AT FEEC BUT. In Proceedings of international Conference Telecommunications and Signal Processing TSP'2005. Brno: VUT Brno, 2005. p. 204 ( p.)ISBN: 80-214-2972-0.
Detail

ŠŤASTNÝ, J. Analysis of Methods for Edge Detection. In Process Control 05. Bratislava: STU Bratislava, 2005. p. 205 ( p.)ISBN: 80-227-2235-9.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Back-Propagation and Genetic Algorithms for Image Processing. In The 4th International conference on Advanced Manufacturing Technologies ICAMaT 2005. Bukurešť, Rumunsko: University Politehnica of Bucharest, 2005. p. 475 ( p.)ISBN: 973-27-1254-6.
Detail

BŘEZINA, M., BODEČEK, K. MJPEG2000 Transmission over Lossy Channel. In Student EEICT 2006. Brno: VUT, 2006. p. 148 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

TAMTAM, A. In International Conference "Technical Universities: Integration with European and World Education Systems". Izhevsk: Izhevsk State Technical University, 2006. s. 233 ( s.)ISBN: 5-7526-0260-2.
Detail

TAMTAM, A., Molnar, K. The Impact of Information Systems Quality on Engineering Education Quality. In International Technical Universities Conference: Integration with European and World Education Systems. Izhevsk: Izhevsk State Technical University, 2006. p. 233 ( p.)ISBN: 5-7526-0260-2.
Detail

ŠŤASTNÝ, J., MINAŘÍK, M. Object Recognition by Means of New Algorithms. In ICSC - International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Enviroment. Kunovice: Evropský polytechnický institut, Kunovice, 2006. p. 99 ( p.)ISBN: 80-7314-084-5.
Detail

TAMTAM, A. The Collation of Various Methods for the Solution of Transportation Problems. In IV International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Enviroment. Kunovice: European Polytechnical Institute, 2006. p. 27 ( p.)ISBN: 80-7314-084-5.
Detail

MOLNÁR, K. QoS Support for End-User Applications. In 5th International Conference on Networking ICN'06. Morne: IEEE, Computer Society, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

MOLNÁR, K. QoS modelling in OPNET Modeler. In The 5th International Scientific and Applied Science Conference - ELECTRONICS ET'2006. Sozopol: Technical University - Sofia, 2006. s. 9 ( s.)ISBN: 954-438-564-9.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Wavelet Transform for Image Analysis. In the Proceedings of. In In Proceedings of the IEEE-Siberian Conference on Control and Communications. SIBCON-2003. Tomsk, Ruska: IEEE, 2003. p. 50 ( p.)ISBN: 0-7803-7854-7.
Detail

KAPOUN, V. O paušálu za internet. Telekomunikace, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 30-32 ( s.)ISSN: 0040-2591.
Detail

KAPOUN, V. Spojování okruhů, či paketů?. Lupa, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-0702.
Detail

ŠVÉDA, M., KAPOUN, V. Internet - Based Smart Sensor Networking Architectures. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 1/6, p. 1-6 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

ŠVÉDA, M., KAPOUN, V. Internet-Based Smart Sensor Networking Architectures. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 6, p. 0 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

ŠKORPIL, V. Design of Powerful Digital Servo-controller. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 2, no. 4, p. 644 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

BŘEZINA, M. Internet2 - Qbone. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 2005, č. 14, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Comparative Methods for Pattern Recognition. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1846-1852. ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Tonal and Non-Tonal Components for the MPEG-1 Model. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2004, vol. 3, no. 1, p. 128-134. ISSN: 1109-2742.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Face Recognition by Face Bunch Graph Method. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2004, vol. 3, no. 1, p. 134 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Neural Networks Learning Methods Comparison. WSEAS Transactions on Circuits, 2005, vol. 4, no. 4, p. 325-330. ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. MATLAB Computation of Sound Pressure Level. 2005, vol. 3, no. 1, p. 369 ( p.)
Detail

ŠKORPIL, V.; KARAMANTZANIS, I. Design of Multimedia Network with Focus on QoS. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2005, vol. 1, no. 3, p. 162-168. ISSN: 1790-0832.
Detail

MOLNÁR, K. "Rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti mobilních a bezdrátových sítí" oponovaná výzkumná zpráva projektu MŠMT reg. č. 1K03026, program 1K. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K. Nové metody zajištění a kontroly dodržení kvality služeb v sítích nových generací. Oponovaná výzkumná zpráva grantu GAČR reg. č. 102/03/0560. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K., KAPOUN, V. Implemetace podpory kvality služeb s využitím technologie IntServ - výzkumná zpráva grantu GAČR reg. č. 102/03/0560. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K. Inovace předmětu Praktikum z informačních sítí oponovaná výzkumná zpráva projektu FRVŠ reg. č. 1564/2004/F1. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KAPOUN, V. Market liberalization of telecommunication services. Research in Telecommunication Technology RTT 2003. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2003. p. 101-103 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail