Project detail

Rozvoj campusní počítačové sítě lokality VUT Brno "Technická" a její přechod na novou technologii

Duration: 01.07.1996 — 31.12.1997

Mark

IF96030

Default language

Czech

People responsible

Roupec Jan, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (1996-07-01 - 1997-12-31)

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (2004-05-13 - not assigned)