Dr.

Abdelmohsan Abdellatif

Ph.D.

CEITEC, RG-2-03 – assistant professor

abdel-mohsen@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Dr. Abdelmohsan Abdellatif, Ph.D.

Projects

  • 2020

    Nanotechnologies and novel materials I., zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
    Detail

  • 2017

    Studium fázového přechodu v kompozitu tvořeného hyaluronan/chitin/chitosan-glukanovým komplexem a stříbrnými nanočásticemi syntetizovanými In-situ, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
    Detail