Professorships procedures

 • doc. Ing. Jiří Adámek, CSc.

  Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

  Procedure opening: 1999-12-01 Appointed: 2001-04-01

 • doc. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Teoretická elektrotechnika

  Procedure opening: 2003-06-18 Appointed: 2004-06-01

 • Bajer Miroslav, doc. Ing., CSc.

  Fakulta stavební

  Branch: Konstrukce a dopravní stavby

  Procedure opening: 2016-04-27 Appointed: 2017-06-19

 • doc. Ing. Igor Ballo, DrSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Aplikovaná mechanika

  Procedure opening: 2001-09-12 Appointed: 2002-11-01

 • doc. Ing. Jaroslav Boušek, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Elektrotechnická a eletronická technologie

  Procedure opening: 2007-10-31 Appointed: 2010-04-30

 • doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc.

  Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Soudní inženýrství

  Procedure opening: 2002-06-03 Appointed: 2003-11-10

 • doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Teoretická elektrotechnika

  Procedure opening: 2008-03-17 Appointed: 2009-09-18

 • doc. Ing. Karel Bartušek, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Teoretická elektronika

  Procedure opening: 2006-12-06 Appointed: 2007-11-05

 • doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Aplikovaná mechanika

  Procedure opening: 2011-11-28 Appointed: 2013-06-11

 • Buňka František, doc. Ing., Ph.D.

  Fakulta chemická VUT v Brně

  Branch: Potravinářská chemie /Food Chemistry/

  Procedure opening: 2016-06-15 Appointed: 2018-06-14

 • doc. Ing. Jiří Burša, Ph.D.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Aplikovaná mechanika

  Procedure opening: 2010-03-04 Appointed: 2012-02-01

 • doc. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Materiálové inženýrství

  Procedure opening: 1998-05-25 Appointed: 1999-10-15

 • Čáslavský Josef, doc. Ing., CSc.

  Fakulta chemická

  Branch: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

  Procedure opening: 2013-10-21 Appointed: 2016-05-17

 • doc. Ing. Jaroslav Čech, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Strojírenská technologie

  Procedure opening: 2002-05-23 Appointed: 2003-11-10

 • doc. RNDr. Vladimír Čech, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Aplikovaná fyzika

  Procedure opening: 2006-01-13 Appointed: 2007-04-16

 • doc. RNDr. Josef Daněček, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Aplikovaná matematika

  Procedure opening: 2004-05-14 Appointed: 2005-11-01

 • doc. Ing. Libor Dědek, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Teoretická elektrotechnika

  Procedure opening: 2001-05-16 Appointed: 2002-05-15

 • doc. Ing. Jarmila Dědková, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Teoretická elektrotechnika

  Procedure opening: 2006-12-06 Appointed: 2007-11-05

 • doc. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Materiálové vědy a inženýrství

  Procedure opening: 2008-04-16 Appointed: 2009-09-18

 • doc. RNDr. Hana Dočekalová, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Konstrukční a procesní inženýrství

  Procedure opening: 2002-11-18 Appointed: 2004-06-01

Responsibility: Ing. Zdeňka Pavlačková, Ph.D.