• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Příprava na studium

Dny otevřených dveří

Všechny fakulty VUT v Brně pořádají každým rokem dny otevřených dveří. Pro zájemce o studium je to možnost podívat se, jak to na fakultě vypadá a také získat veškeré praktické informace o přijímacím řízení, studiu, možnostech ubytování, stravování, účasti na různých studentských akcích apod.

Termíny dnů otevřených dveří

Fakulta architektury

31. 10. 2017

Fakulta stavební

11. 11. 2017, 20. 1. 2018

Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií

22. 11. 2017, 15. 12. 2017,
25. 1. 2018

Fakulta chemická

15. 2. 2018

Fakulta informačních technologií

2. 11. 2017, 18. 12. 2017, 16. 2. 2018

Fakulta podnikatelská

11. 1. 2018, 2. 2. 2018,
15. 3. 2018

Fakulta strojního inženýrství

1. 12. 2017, 12. 1. 2018

Fakulta výtvarných umění

20. a 21. 1. 2018
16. a 17. 6. 2018

Ústav soudního inženýrství

31. 1. 2018

Vzdělávací veletrhy

VUT v Brně se každý rok účastní několika vzdělávacích veletrhů v České republice i na Slovensku.
Akadémia Bratislava (10.–12. 10. 2017)
Gaudeamus Nitra (27.–28. 9. 2017)
Gaudeamus Brno (31. 10.–3. 11. 2017)
Gaudeamus Praha (23.–25.1.2018)

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube

Videoarchiv
Nejsem idol