• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Doktorské studium

VUT v Brně nabízí 3 až 4leté doktorské studium formou prezenčního nebo kombinovaného studia.  Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent titul doktor (Ph.D.).

Témata dizertačních prací a školitelé jsou uvedeni na webových stránkách příslušných fakult a VŠ ústavů. V jejich kompetenci je také přijímací řízení. Jednou z podmínek pro přijetí do doktorského studijního programu je doklad o úspěšném absolvování magisterského vzdělání.

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube

Videoarchiv
Nejsem idol