Organizační struktura

Personální odbor

Kompetence

Oddělení personální a sociální zabezpečuje zejména

 • plánování personální strategie,
 • plánování lidských zdrojů (včetně výběru a přijímání, zejména pak metodické zajištění a podporu zaměstnávání cizinců),
 • řízení výkonnosti (hodnocení, kariérové plánování a rozvoj zaměstnanců,
 • řízení oceňování a motivačního systému, včetně řízení systému odměňování, péči o zaměstnance (zaměstnanecké benefity),
 • mzdové účetnictví,
 • personální a mzdovou administrativu pro Rektorát a příslušná celouniverzitní zařízení,
 • zajištění výběru zaměstnanců pro Rektorát a součásti VUT,
 • pracovně-personální diagnostiku,
 • komunikaci s úřady práce, Českou správou sociálního pojištění a zdravotními pojišťovnami,
 • realizaci stanovených závazků zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,
 • spolupráci s příslušnými odborovými orgány.

Oddělení mzdové účtárny zabezpečuje zejména:

 • výpočet mezd, odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • výpočet dávek nemocenského pojištění,
 • výpočet a odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Pracovní příležitosti

Závodní lékařka

Kontaktní údaje

Personální odbor
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Personální odbor - lidé

Oddělení personální a sociální

Oddělení mzdové účtárny

Personální centrum