Organizační struktura

Kancelář Akademického senátu

Kompetence

  • činnosti podle pokynů předsedy Akademického senátu VUT v Brně,
  • aktivity komory akademických pracovníků Akademického senátu VUT v Brně,
  • aktivity studentské komory Akademického senátu VUT v Brně.

Kontaktní údaje

Kancelář Akademického senátu
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel