Kompetence

Archiv zabezpečuje zejména následující činnosti:

 • dohled na výkon spisové služby na VUT,
 • poskytování metodické pomoci, konzultací a školení pro oblast spisové služby,
 • tvorba a aktualizace spisového řádu a spisového a skartačního plánu,
 • výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení,
 • přebírání, třídění, zpracovávání a inventarizace převzatých archiválií,
 • ukládání archiválií,
 • vedení příslušné evidence archiválií podle archivního zákona,
 • v rámci svých kompetencí odpovídá za bezpečné uložení archiválií,
 • zajišťování všestranné péče o archiválie VUT, včetně jejich využití v oblasti informační, vědecké i kulturní,
 • vyhledávání a předkládání archiválií vyžádaných z archivu VUT ke správním a badatelským účelům,
 • provádění inventury archiválií vyhlášené ministerstvem vnitra,
 • plnění dalších povinností plynoucích z úschovy a správy archiválií.

Provozní informace

Badatelna Archivu VUT v Brně (Klatovská 18a)
pondělí–čtvrtek: 9–12 hod., 13–16 hod.
Nutná telefonická domluva předem (Mgr. Dobšíčková)

Spisovna rektorátu (Antonínská 1)
Přístup na základě telefonické domluvy předem (Mgr. Bc. Strnková)

Kontaktní údaje

Archiv
Rektorát VUT
Klatovská 18a, Ponava, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Jana Dobšíčková