• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Tradiční architektura a obraz města ve 20. a 21. století
Český název: Tradiční architektura a obraz města ve 20. a 21. století
Anglický název: Traditional architecture and the image of the city in the 20th and 21st century
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: přednáška
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Přednáška o proměnách architektury a urbanismu ve 20. a 21. století s důrazem na zachování architektonického dědictví a využití tradičních vzorců v navrhování.
Český abstrakt: Přednáška o proměnách architektury a urbanismu ve 20. a 21. století s důrazem na zachování architektonického dědictví a využití tradičních vzorců v navrhování.
Anglický abstrakt: Lecture on the transformation of architecture and urbanism in the 20th century and 21st century with an emphasis on preservation of architectural heritage and use of traditional patterns in design.
Klíčová slova: architektura; urbanismus; 20. století; 21. století; tradicionalismus; INTBAU
Vydáno: 15.09.2016
Nakladatel: INTBAU Czechia
Místo: Jihlava
Strany od: 1
Strany do: 2
Strany počet: 2