• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Anna Holešovská, Vliv materiálové textury a ornamentu na člověka
Český název: Anna Holešovská, Vliv materiálové textury a ornamentu na člověka
Anglický název: Anna Holešovská, Impact of material texture and ornament on human being
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: článek souhrnný, posudek
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Oponentský recenzní posudek příspěvku Vliv materiálové textury a ornamentu na člověka pro sborník doktorandské konference na FAST VUT
Český abstrakt: Oponentský recenzní posudek příspěvku Vliv materiálové textury a ornamentu na člověka pro sborník doktorandské konference na FAST VUT
Anglický abstrakt: Opponent review of the paper Impact of material texture and ornament on human being, for the Proceedings of the conference of the Ph.D.-candidates of FCE BUT.
Klíčová slova: architektura; ornament; psychologie
Vydáno: 20.01.2016
Nakladatel: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
Místo: Brno
Strany od: 1
Strany do: 2
Strany počet: 2