• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase
Český název: Vnímání pojmu SOCIÁLNÍ MARKETING v čase
Anglický název: PERCEPTION OF SOCIAL MARKETING IN TIME
Autor(ři): RYGL, T.
Typ: článek ve sborníku
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Cílem předkládaného vědeckého článku je zmapování vývoje užívání pojmu sociální marketing. Taktéž se jedná o vytvoření článku o sociálním marketingu jako takovém. Důvod je jednoduchý. V České republice neexistuje žádný komplexní vědecký článek, který by se tímto tématem zabýval. Za další se tento pojem v čase vyvíjí a jeho užívání taktéž. Metodologie/metody zahrnují především obsahovou analýzu, analýzu vědeckých článků, respektive vědeckých zdrojů. Dále jsou využity kvalitativní metody, konkrétně individuální hloubkové rozhovory. Cílem článku je hlubší porozumění již zmiňovanému tématu a jeho důležitosti. Výsledky slouží pro další rozvíjení disertační práce autora.
Český abstrakt: Cílem předkládaného vědeckého článku je zmapování vývoje užívání pojmu sociální marketing. Taktéž se jedná o vytvoření článku o sociálním marketingu jako takovém. Důvod je jednoduchý. V České republice neexistuje žádný komplexní vědecký článek, který by se tímto tématem zabýval. Za další se tento pojem v čase vyvíjí a jeho užívání taktéž. Metodologie/metody zahrnují především obsahovou analýzu, analýzu vědeckých článků, respektive vědeckých zdrojů. Dále jsou využity kvalitativní metody, konkrétně individuální hloubkové rozhovory. Cílem článku je hlubší porozumění již zmiňovanému tématu a jeho důležitosti. Výsledky slouží pro další rozvíjení disertační práce autora.
Anglický abstrakt: The aim of the research article is to describe the evolution of the use of the concept of social marketing. Also, it is creation of an article about social marketing itself. The reason is quite simple. In Czech Republic is no comprehensive scientific article about this term. For further this concept evolves over time ant its use as well. Methodology/methods mainly include content analysis, analysis of scientific articles and resources. There are also used qualitative methods, namely individual in-depth interviews. The aim of this article is understand of the previously mentioned topic and its importance. The results are used for further development of the doctoral thesis of the author.
Klíčová slova: marketing, sociální marketing, společenská odpovědnost firem, marketing sociálních sítí, caused related marketing, Ammann, Mautilus
Vydáno: 29.05.2015
Nakladatel: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2015
Místo: Hradec Králové
ISBN: 978-80-87952-10-8
Kniha: QUAERE 2015
Číslo edice: roč. V
Strany od: 235
Strany do: 241
Strany počet: 1582
URL: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2015.pdf