• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Umění, dějepis umění a péče o památky - nesamozřejmé partnerství
Český název: Umění, dějepis umění a péče o památky - nesamozřejmé partnerství
Anglický název: Art, Art Historiography, and the Heritage Protection - Not Self-Evident Partnership
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: kapitola v knize
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Příspěvek diskutuje vztah umělecké tvorby, dějepisu umění a památkové péče a poukazuje na jeho proměnlivost a rozpornost.
Český abstrakt: Příspěvek diskutuje vztah umělecké tvorby, dějepisu umění a památkové péče a poukazuje na jeho proměnlivost a rozpornost.
Anglický abstrakt: The paper discusses the relationship between art, art historiography, and heritage consrvation, and points to its variability and inconsistency.
Klíčová slova: památková péče; umění; dějepis umění; mezioborová spolupráce
Rok RIV: 2013
Vydáno: 20.12.2013
Nakladatel: Univerzita Pardubice
Místo: Pardubice
ISBN: 978-80-7395-594-6
Kniha: Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví
Číslo edice: 1
Strany od: 63
Strany do: 70
Strany počet: 8