• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Porosity Evaluation of Alternative Materials Based on Portland Cement
Český název: Hodnocení porosity aleternativních materiálů založených na portlanském cementu
Anglický název: Porosity Evaluation of Alternative Materials Based on Portland Cement
Autor(ři): PAŘÍZEK, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BÍLEK, V.; KRATOCHVÍL, J.
Typ: článek ve sborníku
Jazyk: en
Originální abstrakt: High energy requirements and so adequate economical requirements due producing of Portland concrete leads to tendency to replace part of cement by secondary raw materials or to use other alternative binders. Among the commonly used cements replaces is currently fly ash which is produced during high temperature combustion. In this paper was investigated the influence of addition of different kind of ashes to cement paste to their porosity, which was observe by mercury porosimetry.
Český abstrakt: Vysoké energetické nároky a tudíž i ekonomické nároky při výrobě portlandského cementu vedou ke snaze nahradit část portlandského cementu sekundárními surovinami, či využívat jiná alternativní pojiva. Mezi hojně používané náhrady části cementu v současné době patří klasické vysokoteplotní popílky, které vznikají při spalování uhlí. V této práci byl zkoumán vliv náhrady portlandského cementu různými druhy popílků v různých množstvích v cementových pastách na porositu. Byla hodnocena nejen celková porozita, ale i distribuce velikosti pórů. K měření bylo použito rtuťového porozimetru.
Anglický abstrakt: High energy requirements and so adequate economical requirements due producing of Portland concrete leads to tendency to replace part of cement by secondary raw materials or to use other alternative binders. Among the commonly used cements replaces is currently fly ash which is produced during high temperature combustion. In this paper was investigated the influence of addition of different kind of ashes to cement paste to their porosity, which was observe by mercury porosimetry.
Klíčová slova: Rtuťová intrusní porosimetrie, popílko-cementové pasty, velikost krčků pórů
Rok RIV: 2014
Vydáno: 21.08.2014
Nakladatel: Trans Tech Publications
Místo: Switzerland
Strany od: 314
Strany do: 317
Strany počet: 4