• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Konec slohu
Český název: Konec slohu
Anglický název: End of style
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: přednáška
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Přednáška se zabývá fenoménem konce slohu v dějinách architektury. Probírá se uměleckohistorická hypotéza o střídání vývojových slohových cyklů, tzv. zákon transgrese a teorie vyhasnutí zájmu.
Český abstrakt: Přednáška se zabývá fenoménem konce slohu v dějinách architektury. Probírá se uměleckohistorická hypotéza o střídání vývojových slohových cyklů, tzv. zákon transgrese a teorie vyhasnutí zájmu.
Anglický abstrakt: The lecture deals with the phenomenon of the end of a style in the history of architecture. These art-historical hypotheses ar tested: theory of the evolution of style, so-called law of transgression, and the law of jading.
Klíčová slova: architektura - teorie architektury - teorie vcítění - sloh
Vydáno: 16.04.2013
Nakladatel: FF MU
Místo: Brno