• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Přání smrti: Konec slohu a dějepis architektury
Český název: Přání smrti: Konec slohu a dějepis architektury
Anglický název: Death Wish: The End of a Style and the History of Architecture
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: kapitola v knize
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Studie se zabývá fenoménem konce slohu v dějinách architektury. Probírá se uměleckohistorická hypotéza o střídání vývojových slohových cyklů, tzv. zákon transgrese a teorie vyhasnutí zájmu.
Český abstrakt: Studie se zabývá fenoménem konce slohu v dějinách architektury. Probírá se uměleckohistorická hypotéza o střídání vývojových slohových cyklů, tzv. zákon transgrese a teorie vyhasnutí zájmu.
Anglický abstrakt: The study deals with the phenomenon of the end of a style in the history of architecture. These art-historical hypotheses ar tested: theory of the evolution of style, so-called law of transgression, and the law of jading.
Klíčová slova: architektura - teorie architektury - teorie vcítění - sloh
Rok RIV: 2013
Vydáno: 20.06.2013
Nakladatel: Artefactum
Místo: Praha
ISBN: 978-80-86890-47-0
Kniha: Tvary - formy - ideje: Studie k dějinám a teorii architektury
Edice: dějiny umění
Číslo edice: 1
Strany od: 217
Strany do: 231
Strany počet: 15