• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Za krásnější svět - rozhovor s historikem a teoretikem architektury Martinem Horáčkem
Český název: Za krásnější svět - rozhovor s historikem a teoretikem architektury Martinem Horáčkem
Anglický název: Toward a more beautiful world - interview with historian and theorist of architecture Martin Horáček
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: interview
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Rozhovor o knize Za krásnější svět - monografii představující teorii a dějiny tradicionalistického postoje v architektuře a péči o architektonické životní prostředí ve 20. a 21. století ve světě i v českých zemích.
Český abstrakt: Rozhovor o knize Za krásnější svět - monografii představující teorii a dějiny tradicionalistického postoje v architektuře a péči o architektonické životní prostředí ve 20. a 21. století ve světě i v českých zemích.
Anglický abstrakt: Interview about the book Toward a more beautiful world - a study about theory and history of traditionalist approach in the architecture and heritage protection in the 20th and 21st centuries, both in the world and in the Czech Lands.
Klíčová slova: tradicionalismus - architektura - památková péče - 20. století - 21. století - strukturální řád
Vydáno: 10.11.2013
Nakladatel: CDK
Místo: Brno
Strany od: 3
Strany do: 9
Strany počet: 7