• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

SCHVÁLENÉ PROJEKTY OP VK

Inovace mezinárodních studijních programů brněnských univerzit

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0273

krátký název: INOVACE

řešitel: Ing. Roman Molík, MBA / udržitelnost Petra Gabrišová

zahájení: 1.5.2009 ukončení: 30.4.2012

celkový rozpočet: 15 914 584,13 Kč


Sytém interního vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců VUT v Brně

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0487

krátký název: UNIEDU

řešitel: Ing. Vlastimil Bejček, CSc.

zahájení: 1.6.2009 ukončení: 31.5.2012

celkový rozpočet: 11 232 905,53 Kč


Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0410

krátký název: Inovace předmětů NM SP SI

řešitel: doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc. / udržitelnost Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.

zahájení: 1.5.2009 ukončení: 30.4.2012

celkový rozpočet: 13 166 993,87 Kč


Inovace didakt.metod vzdělávání v jazycích a soft skills

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0411

krátký název: Inovace didaktických metod

řešitel: PhDr. Darja Daňková

zahájení: 1.6.2009 ukončení: 31.5.2012

celkový rozpočet: 4 030 584,00 Kč


BUT English Campus

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0403

krátký název: e-BUTEC

řešitel: Mgr. Dita Gálová

zahájení: 1.5.2009 ukončení: 31.3.2012

celkový rozpočet: 12 000 000,00 Kč


Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0406

krátký název: Problem Based Learning

řešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

zahájení: 1.5.2009 ukončení: 30.4.2012

celkový rozpočet: 16 692 329,25 Kč


Inovace a modernizace bakalářského studijního oboru Mikroelektronika a technologie a magisterského oboru Mikroelektronika

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0391

krátký název: METMEL

řešitel: prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.

zahájení: 1.6.2009 ukončení: 31.5.2012

celkový rozpočet: 7 409 988,00 Kč


Multimediální interaktivní didaktický systém

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0402

krátký název: MIDAS 2009

řešitel: Ing. Karel Horák, PhD.

zahájení: 1.6.2009 ukončení: 31.1.2012

celkový rozpočet: 2 222 175,33


Institut experimentálních technologií

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0390

krátký název: IET 2

řešitel: doc. Ing. Pavel Fiala, PhD.

zahájení: 1.6.2009 ukončení: 31.5.2012

celkový rozpočet: 13 784 753.56 Kč


Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných  avývojových center AV ČR a FSI VUT v Brně

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0228

krátký název: Talenti pro vědu

řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, PhD.

zahájení: 1.7.2009 ukončení: 30.6.2012

celkový rozpočet: 16 740 883,00 Kč


Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer inovací do praxe

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0162

krátký název: KASIM-ITTP

řešitel: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

zahájení: 1.8.2009 ukončení: 31.7.2012

celkový rozpočet: 15 220 980,00 Kč


Inkubátor vědeckých týmů pro fyzikální elektroniku a nanotechnologie

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0214

krátký název: Inkubátor vědeckých týmů

řešitel: Ing. Petr Sadovský, PhD.

zahájení: 1.1.2010 ukončení: 31.12.2012

celkový rozpočet: 6 954 408,95 Kč


Odborná jazyková kvalifikace učitelů angličtiny a doktorandů FEKT a FIT VUT

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0105

krátký název: Odborná jazyková kvalifikace

řešitel: PhDr. Milena Krhutová, PhD.

zahájení: 15.6.2009 ukončení: 30.9.2011

celkový rozpočet: 2 349 394,20 Kč


Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídících a senzorických technologií

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0031

krátký název: Centrum pro rozvoj výzkumu

řešitel: doc. Ing. Pavel Václavek, PhD.

zahájení: 1.1.2010 ukončení: 31.12.2010

celkový rozpočet: 10 417 543,91 Kč


Komunikační systémy pro perspektovní kmitočtová pásma

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0092

krátký název: KOSY

řešitel: prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

zahájení: 1.9.2009 ukončení: 30.6.2012

celkový rozpočet: 5 757 671,54 Kč


Vzdělávací centrum pro zvýšení zájmu mládeže o výzkumné profese v oblasti informačních a komunikačních technologií

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0222

krátký název: Vzdělávací centrum pro výzkum IT

řešitel: Ing. David Kubánek, PhD.

zahájení: 15.6.2009 ukončení: 14.6.2012

celkový rozpočet: 11 907 529,41 Kč


Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0224

krátký název: NANOTEAM

řešitel: doc. Ing. Jaromír Hubálek, PhD.

zahájení: 1.1.2011 ukončení: 31.12.2013

celkový rozpočet: 15 928 980,49 Kč


Příprava inovační infrastuktury VUT v Brně

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0115

krátký název: INOINFRA VUT

řešitel: Ing. Ildikó Putzová, PhD. / udržitelnost Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D.

zahájení: 1.9.2009 ukončení: 31.8.2012

celkový rozpočet: 5 574 623,82 Kč


Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0067

krátký název: TeamIT

řešitel: Ing. Ondřej Ryšavý, PhD.

zahájení: 1.9.2009 ukončení: 31.8.2012

celkový rozpočet: 19 568 854,00 Kč


ChemPoint - vědci pro chemickou praxi

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0026

krátký název: ChemPoint

řešitel: Mgr. Radek Přikryl, PhD.

zahájení: 27.10.2009 ukončení: 31.8.2012

celkový rozpočet: 14 560 997,00 Kč


TT Point - rozvoj transferu technologií na VUT v Brně

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0020

krátký název: TT Point VUT v Brně

řešitel: Ing. Dagmar Vávrová

zahájení: 27.10.2009 ukončení: 30.9.2012

celkový rozpočet: 30 510 136,00 Kč


Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravské kraji

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0017

krátký název: Univerzity a podniky

řešitel: doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc.

zahájení: 27.10.2009 ukončení: 14.10.2012

celkový rozpočet: 15 166 163,36


OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0029

krátký název: OPUS - síť technologií

řešitel: doc. Ing Miroslav Píška, CSc.

zahájení: 1.12.2009 ukončení: 30.11.2012

celkový rozpočet: 6 792 572,00 Kč


Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0024

krátký název: Podpora VaV

řešitel: Ing. Olga Maternová / udržitelnost Ing. Dagmar Vávrová

zahájení: 1.11.2009 ukončení: 31.10.2012

celkový rozpočet: 26 715 570,24 Kč


Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0019

krátký název: MICRONETWORK

řešitel: prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

zahájení: 1.3.2010 ukončení: 28.2.2013

celkový rozpočet: 11 919 433,20 Kč


ENERGETICKÉ FÓRUM

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0028

krátký název: ENFOR

řešitel: Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

zahájení: 1.2.2010 ukončení: 31.12.2012

celkový rozpočet: 21 526 355,00 Kč


Institut experimentálních technologií1

č. projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0029

krátký název: IET1

řešitel: doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc. / udržitelnost Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

zahájení: 1.4.2009 ukončení: 31.12.2011

celkový rozpočet: 18 422 248,14 Kč


Kooperační síť pro strojní inženýrství

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0030

krátký název: KSSI

řešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

zahájení: 27.11.2009 ukončení: 31.10.2012

celkový rozpočet: 22 066 300,00 Kč


Další vzdělávání učitelů matematiky středních škol zaměřené na zvyšování motivace žáků studovat na vysokých školách technického směru

č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0001

krátký název: DVPP pro SŠ učitele matematiky

řešitel: RNDr. Michal Novák, Ph.D.

zahájení: 1.3.2010 ukončení: 28.2.2013

celkový rozpočet: 7 470 997, 96Kč


Komplexní vzdělávací program pro pracovníky škol Jihomoravského kraje v oblasti ICT

č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/02.0018

krátký název: ICT Akademie

řešitel: Doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. / udržitelnost Ing. Jiří Hošek, Ph.D.

zahájení: 31.3.2010 ukončení: 30.06.2012

celkový rozpočet: 5 791 696,00 Kč


Environmentální a toxikologické vzdělávání pro pedagogické pracovníky

č. projektu: CZ.1.07/1.3.10/02.0006

krátký název: Envi-Tox kurzy

řešitel: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

zahájení: 31.3.2010 ukončení: 30.04.2012

celkový rozpočet: 1 635 104,00 Kč


ePower – Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0158

krátký název: ePower

řešitel: Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

zahájení: 16.9.2010 ukončení: 31.08.2013

celkový rozpočet: 6 084 747,75 Kč


Inovace vybraných předmětů v oblasti přípravy, řízení a realizace rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0433

krátký název: Příprava a řízení projektů

řešitel: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.

zahájení: 16.9.2010 ukončení: 28.2.2013

celkový rozpočet: 3 279 680,20


Inovace magisterského a bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně – implementace principů trvale udržitelného rozvoje do výuky

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0485

krátký název: Trvale udržitelná sídla

řešitel: Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

zahájení: 1.10.2010 ukončení: 31.1.2013

celkový rozpočet: 7 262 267,40 Kč


Příprava specialistů pro ICT – bakalářské studium teleinformatiky

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0139

krátký název: Bc studium ICT

řešitel: Prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

zahájení: 16.9.2010 ukončení: 31.08.2013

celkový rozpočet: 14 086 863,39 Kč


Inovace studijního programu Management v tělesné kultuře

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0140

řešitel: RNDr. Hana Lepková

zahájení: 6.12.2010 ukončení: 31.12.2012

celkový rozpočet: 3 324 213,21 Kč


Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0142

řešitel: Doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

zahájení: 6.12.2010 ukončení: 31.07.2013

celkový rozpočet: 8 898 495,53 Kč


Inovace studijních programů Geodézie a kartografie

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0144

krátký název: Geodeti VUT v Brně

řešitel: Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

zahájení: 1.10.2010 ukončení: 31.08.2013

celkový rozpočet: 8 820 309,45 Kč


Nanovědy pro elektroinženýry – inovace studijních programů

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0147

krátký název: Nanovědy

řešitel: RNDr. Pavel Dobis, CSc.

zahájení: 1.11.2010 ukončení: 31.10.2013

celkový rozpočet: 11 826 639,77 Kč


Modernizace výuky magisterského studijního programu Soudní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0151

krátký název: Modernizace výuky SOI

řešitel: Prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

zahájení: 1.10.2010 ukončení: 30.09.2013

celkový rozpočet: 4 491 965,34 Kč


Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0156

krátký název: Inovace výuky matematiky

řešitel: Doc. RNDr. Zdeněk Šmarda, CSc.

zahájení: 1.4.2011 ukončení: 31.03.2014

celkový rozpočet: 11 799 760,95 Kč


ChemLearning – zvýšení úspěšnosti studentů kombinovaného studia

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0154

krátký název: ChemLearning

řešitel: Prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D

zahájení: 1.11.2010 ukončení: 1.09.2013

celkový rozpočet: 11 764 129,38


Vzdělávání v IT pro praxi

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0163

krátký název: IT pro praxi

řešitel: Ing. Zdeněk Bouša

zahájení: 1.10.2010 ukončení: 31.05.2013

celkový rozpočet: 12 634 490,18


Absolvent-energetik připraven pro trh práce

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0165

krátký název: ABSENER

řešitel: Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

zahájení: 1.1.2011 ukončení: 30.09.2013

celkový rozpočet: 17 372 291,01 Kč


Posílení kvality studia bakalářského studijního programu Stavební inženýrství

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0426

řešitel: Doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

zahájení: 6.12.2010 ukončení: 30.08.2013

celkový rozpočet: 14 149 254,11Kč


Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inženýrství

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0428

řešitel: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

zahájení: 6.12.2010 ukončení: 31.07.2013

celkový rozpočet: 7 373 345,23 Kč


Implementace FULL COST Modelu do systému řízení VUT v Brně

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/16.0003

řešitel: Ing. Vladimír Kotek, MBA

zahájení: 1.4.2011 ukončení: 31.12.2013

celkový rozpočet: 6 374 543,50 Kč


Wireless communication teams

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0007

řešitel: prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

zahájení: 1.2.2011 ukončení: 31.12.2012

celkový rozpočet: 33 243 409,03 Kč


Systém pro zkvalitnění výzkumných týmů ve strojírenství a hraničních oborech

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0020

řešitel: Ing. Zuzana Trojáková

zahájení: 1.4.2011 ukončení: 31.3.2014

celkový rozpočet: 36 585 445,60 Kč


Vzdělávání pedagogů pro lepší využití ICT při výuce na základních a středních školách

č. projektu: CZ.1.07/1.3.10/03.0007

řešitel: RNDr. Petr Bílek

zahájení: 1.3.2011 ukončení: 30.6.2012

celkový rozpočet: 3 345 704,- Kč


Posílení excelence vědeckých týmů v oblasti nano- a mikrotechnologií 

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0027

řešitel: prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

zahájení: 1.9.2011 ukončení: 31.8.2014

celkový rozpočet: 39 857 603,63 Kč


Podpora rozvoje kvalitních týmů výzkumu a vývoje v oblasti materiálových věd 

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0029

řešitel: Mgr. Eva Martincová, Ph.D.

zahájení: 1.9.2011 ukončení: 31.8.2014

celkový rozpočet: 32 390 964, 23 Kč


Podpora zapojení vědecko-výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce v oblasti zpracování obrazových a zvukových signálů

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0094

řešitel: Ing. Jan Karásek

zahájení: 1.6.2011 ukončení: 31.5.2014

celkový rozpočet: 14 172 281, 58 Kč


SUPMAT - Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0111

řešitel: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.

zahájení: 1.9.2011 ukončení: 30.6.2014

celkový rozpočet: 20 240 579, 14 Kč


Rozvoj mezinárodního tribologického  výzkumného týmu 

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0126

řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

zahájení: 1.9.2011 ukončení: 31.8.2014

celkový rozpočet: 28 291 928, 80 Kč


Budoucnost technických oborů  

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0032

řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

zahájení: 1.1.2012 ukončení: 31.12.2014

celkový rozpočet: 32 109 802,12 Kč


Grant Office Network Czech Republic 

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0140

řešitel: Ing. Vlastimil Bejček, CSc.

zahájení: 5.5.2011 ukončení: 30.04.2014

celkový rozpočet: 21 579 707, 60 Kč


Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery  

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0006

řešitel: prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

zahájení: 1.4.2011 ukončení: 31.03.2014

celkový rozpočet: 37 501 859, 78 Kč


A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0100

řešitel: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

zahájení: 1.5.2011 ukončení: 30.04.2014

celkový rozpočet: 35 418 717, 18 Kč


Vzdělávání v nových směrech IT pro podporu ekonomických a řídících procesů

č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0031

řešitel: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

zahájení: 1.4.2011 ukončení: 31.03.2013

celkový rozpočet: 3 977 581,- Kč


Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0062

řešitel: Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.

zahájení: 1.3.2012 ukončení 28.2.2015

celkový rozpočet: 21 739 918,13 Kč


Příprava specialistů pro telekomunikace a informatiku - magisterské studium telekomunikační a informační technika

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0096

řešitel: doc. Ing. Jiří Mišurec, CSc.

zahájení: 1.4.2012 ukončení 31.3.2015

celkový rozpočet: 13 366 794,16 Kč


Inovace prezenčních a kombinovaných studijních programů prostřednictvím nových interaktivních a multimediálních forem výuky

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0098

řešitel: Ing. Miroslav Balik Ph.D.

zahájení: 1.5.2012 ukončení 30.4.2015

celkový rozpočet: 16 410 587,05 Kč


Interdisciplinární výuka a praxe v lékařské elektronice a informatice

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0192

řešitel: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

zahájení: 1.1.2012 ukončení: 31.12.2014

celkový rozpočet: 25 657 560,00 Kč


Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně

č. projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0193

řešitel: doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.

zahájení: 2.4.2012 ukončení: 1.4.2015

celkový rozpočet: 90 405 172,86 Kč


Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství

č. projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0250

řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

zahájení: 1.1.2012 ukončení: 31.12.2014

celkový rozpočet: 28 951 045,20 Kč


Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život

č. projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0255

řešitel: PhDr. Petra Navrátilová

zahájení: 1.12.2011 ukončení: 30.11.2014

celkový rozpočet: 10 597 932,63 Kč


Studio digitálního sochařství a nových médií

č. projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0278

řešitel: prof. akad. soch. Michal Gabriel

zahájení: 1.1.2012 ukončení: 31.12.2014

celkový rozpočet: 27 248 377,20 Kč


Inovace studijního programu Rizikové Inženýrství a tvorba systému řízení kvality ve vzdělávání

č. projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0289

řešitel: doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

zahájení: 1.1.2012 ukončení: 31.12.2014

celkový rozpočet: 11 948 305,83 Kč


Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů

č. projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0301

řešitel: doc. Ing. Jana Jandora, Ph.D.

zahájení: 1.2.2012 ukončení: 31.1.2015

celkový rozpočet: 51 509 589,03 Kč


IngLearning - zvýšení úspěšnosti studentů magisterského kombinovaného studia

č. projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0330

řešitel: doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

zahájení: 1.9.2012 ukončení: 30.6.2015

celkový rozpočet: 14 628 384,48 Kč


Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik

č. projektu:CZ.1.07/2.3.00/20.0148

řešitel: doc. Ing. René Kizek, Ph.D.

zahájení: 1.1.2012 ukončení: 31.12.2014

celkový rozpočet: 32 357 964,28 Kč


Rozvoj potenciálu lidských zdrojů pro vědu a výzkum v oblasti elektrotechniky

č. projektu:CZ.1.07/2.3.00/20.0175

řešitel: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

zahájení: 1.3.2012 ukončení: 28.2.2015

celkový rozpočet: 23 008 636,31 Kč


Multidisciplinární tým pro výzkum a aplikace tepelných procesů

č. projektu:CZ.1.07/2.3.00/20.0188

řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.

zahájení: 1.1.2012 ukončení: 31.12.2014

celkový rozpočet: 31 545 175,00 Kč


InTeg - Integrační centrum podpory a poradenství na VUT v Brně

č. projektu:CZ.1.07/2.2.00/29.0018

řešitel: RNDr. Hana Lepková

zahájení: 1.6.2012 ukončení: 31.5.2015

celkový rozpočet: 9 480 255,10 Kč


Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0005

řešitel: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

zahájení: 1.7.2012 ukončení: 31.6.2015

celkový rozpočet: 191 620 025,48 Kč


Excelentní mladí vědci na VUT v Brně

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0039

řešitel: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

zahájení: 1.7.2012 ukončení: 31.6.2015

celkový rozpočet: 192 961 406,43 Kč


OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0012

řešitel: Prof. Ing. Rostislav DROCHYTKA, CSc.

zahájení: 1.6.2012 ukončení: 31.5.2014

celkový rozpočet: 22 202 629,00 Kč


Partnerská síť excelentního bionanotechnologického výzkumu

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

řešitel: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

zahájení: 1.4.2012 ukončení: 31.3.2014

celkový rozpočet: 32 899 083,80 Kč


NETME Working – inovace a transfer pro strojní praxi

č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0046

řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.

zahájení: 1.3.2012 ukončení: 28.2.2014

celkový rozpočet: 33 791 066, 60 Kč


Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty 

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0004

řešitel: Ing. Vlastimil Bejček, CSc.

zahájení: 1.6.2012 ukončení: 31.5.2014

celkový rozpočet: 45 038 418,36 Kč


Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0197

řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

zahájení: 1.7.2012 ukončení: 30.6.2015

celkový rozpočet: 24 502 595, 60 Kč


Technické školky - Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách 

č. projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0041

řešitel: Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D.

zahájení: 1.4.2013 ukončení: 30.3.2015

celkový rozpočet: 6 023 316, 00 Kč


Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176

řešitel: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

zahájení: 1.4.2013 (akceptace 12..4.2013) ukončení: 30.6.2015

celkový rozpočet: 31 132 016, 30 Kč


Moderní síťové technologie

č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/06.0005

řešitel: Ing. David Kubánek, Ph.D.

zahájení: 3. 3. 2014 ukončení: 30. 6. 2015

celkový rozpočet: 1 522 631,- Kč

celkový rozpočet: 31 132 016, 30 Kč


Vzdělávací program pro podporu čtenářské a numerické gramotnosti

č. projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0064

řešitel: Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D.

zahájení: 1. 8. 2014 ukončení: 30. 6. 2015

celkový rozpočet: 3 706 140, 46 Kč