• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Ověřování kvality sítí nové generace NGA_NGN


Publikováno: 08.09.2017 09:15

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/f20227/d150667