• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

CVVOZE - CENTRUM VÝZKUMU A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) je výzkumným pracovištěm Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Svým zaměřením pokrývá celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky ve vazbě na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice. 

Členové výzkumného týmu se budou zabývat problematikou v oblasti chemických a fotovoltaických zdrojů energie, elektromechaniky, elektrotechnologie, elektroenergetiky, elektrických pohonů, mobilních robotů a průmyslové elektroniky.

Plánované výzkumné centrum bude zpočátku obsahovat tři základní výzkumné programy:

  1. optimalizace a řízení elektromechanické přeměny energie
  2. chemické a fotovoltaické zdroje energie
  3. optimalizace přeměny a využití energie v soustavách s ekologickými energetickými zdroji

Projekt není zaměřen jen na samotný výzkum, ale i na prohloubení spolupráce vysoké školy a aplikační sféry a na zrychlení transferu nových technologií do průmyslové praxe. Mezi plánované aplikace patří například ekologické dopravní systémy, vývoj robotů s ekologickým pohonem nebo inovace kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie. 

Centra výzkumu