Detail publikace

Studium vysokocyklového únavového chování titanové slitiny využitím metody akustické emise

VLAŠIC, F. NOHÁL, L. MAZAL, P. LIŠKUTÍN, P.

Originální název

Study of High-Cycle Fatigue Behaviour of Titanium Alloy Using Acoustic Emission Method

Český název

Studium vysokocyklového únavového chování titanové slitiny využitím metody akustické emise

Anglický název

Study of High-Cycle Fatigue Behaviour of Titanium Alloy Using Acoustic Emission Method

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper deals with evaluation of bending fatigue behaviour of Ti-6Al-4V alloy in high-cycle area. The microstructural changes under cyclic loading have been investigated using acoustic emission method. It is one of the most important non-destructive testing methods for materials, constructions and machines. This method is based on the detection and conversion of high frequency elastic waves to electrical signals. The fatigue properties and acoustic emission characteristics have been analyzed based on the microstructural observations. In this study, acoustic emission activity of smooth specimens was recorded at different stress amplitude levels until final failure. The analysis of acoustic emission signal was primarily focused on the classification of AE hits into four different groups depending on duration, amplitude and energy. It was shown that the source damage mechanisms of acoustic emission signal from fatigue tests can be divided into three regions - stages. These regions correspond to microplastic and slip plane formation stage (evolution of the dislocation structures and surface relief creation), crack nucleation and incubation stage and crack propagation stage. The resonance frequency changes were registered during all measurements of the specimens, which were tested on the fatigue equipment RUMUL Cracktronic. It was found that the acoustic emission technique can be used as a sensitive early warning method for detecting fatigue damage.

Český abstrakt

Práce se zabývá hodnocením únavového ohybového chování titanové slitiny Ti-6Al-4V v oblasti vysokocyklové únavy. Strukturní změny v materiálu byly zkoumány metodou akustické emise, která se řadí mezi nejvýznamnější nedestruktivní metodu v oblasti stavebnictví, konstrukce a strojů. Tato metoda je založena za detekci a přeměně vysokofrekvenčních elastických vln na elektrický signál. Únavové vlastnosti zkoumaného materiálu a charakter signálu akustické emise byly analyzovány na základě mikrostrukturálního pozorování. Aktivita akustické emise byla v této práci zaznamenávána při různých úrovních amplitudy napětí až do lomu vzorku. Analýza signálu akustické emise byla zaměřena především na klasifikaci hitů akustické emise do čtyř různých skupin. Na základě lokalizace zdrojů událostí akustické emise byla celá oblast únavové životnosti rozdělena na tři základní oblasti - stádia. Tato stádia odpovídají vzniku skluzových pásem (rozvoji dislokační struktury a tvorbě povrchového reliéru), nukleaci a inkubační době trhliny a stádiu šíření trhliny. Změny rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic byly také během všech zkoušek zaznamenávány. Bylo zjištěno, že metoda akustické emise může být využívána jako nástroj pro včasnou detekci únavového poškozování.

Anglický abstrakt

The paper deals with evaluation of bending fatigue behaviour of Ti-6Al-4V alloy in high-cycle area. The microstructural changes under cyclic loading have been investigated using acoustic emission method. It is one of the most important non-destructive testing methods for materials, constructions and machines. This method is based on the detection and conversion of high frequency elastic waves to electrical signals. The fatigue properties and acoustic emission characteristics have been analyzed based on the microstructural observations. In this study, acoustic emission activity of smooth specimens was recorded at different stress amplitude levels until final failure. The analysis of acoustic emission signal was primarily focused on the classification of AE hits into four different groups depending on duration, amplitude and energy. It was shown that the source damage mechanisms of acoustic emission signal from fatigue tests can be divided into three regions - stages. These regions correspond to microplastic and slip plane formation stage (evolution of the dislocation structures and surface relief creation), crack nucleation and incubation stage and crack propagation stage. The resonance frequency changes were registered during all measurements of the specimens, which were tested on the fatigue equipment RUMUL Cracktronic. It was found that the acoustic emission technique can be used as a sensitive early warning method for detecting fatigue damage.

Klíčová slova

únavové chování, metoda akustické emise, titanová slitina, trhlina, stádia únavového procesu

Rok RIV

2013

Vydáno

21.05.2014

Nakladatel

TANGER Ltd., Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-87294-52-9

Kniha

Metal 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials

Edice

2014

Číslo edice

1

Strany od

1423

Strany do

1430

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT99699,
 author="František {Vlašic} and Libor {Nohál} and Pavel {Mazal} and Petr {Liškutín}",
 title="Study of High-Cycle Fatigue Behaviour of Titanium Alloy Using Acoustic Emission Method",
 annote="The paper deals with evaluation of bending fatigue behaviour of Ti-6Al-4V alloy in high-cycle area. The
microstructural changes under cyclic loading have been investigated using acoustic emission method. It is
one of the most important non-destructive testing methods for materials, constructions and machines. This
method is based on the detection and conversion of high frequency elastic waves to electrical signals.
The fatigue properties and acoustic emission characteristics have been analyzed based on the microstructural
observations. In this study, acoustic emission activity of smooth specimens was recorded at
different stress amplitude levels until final failure. The analysis of acoustic emission signal was primarily
focused on the classification of AE hits into four different groups depending on duration, amplitude and
energy. It was shown that the source damage mechanisms of acoustic emission signal from fatigue tests can
be divided into three regions - stages. These regions correspond to microplastic and slip plane formation
stage (evolution of the dislocation structures and surface relief creation), crack nucleation and incubation
stage and crack propagation stage. The resonance frequency changes were registered during all
measurements of the specimens, which were tested on the fatigue equipment RUMUL Cracktronic. It was
found that the acoustic emission technique can be used as a sensitive early warning method for detecting
fatigue damage.",
 address="TANGER Ltd., Ostrava",
 booktitle="Metal 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials",
 chapter="99699",
 edition="2014",
 howpublished="online",
 institution="TANGER Ltd., Ostrava",
 year="2014",
 month="may",
 pages="1423--1430",
 publisher="TANGER Ltd., Ostrava",
 type="conference paper"
}