Detail publikace

SDR implementace pro DCF77

ZÁPLATA, F. KASAL, M.

Originální název

SDR Implementation for DCF77

Český název

SDR implementace pro DCF77

Anglický název

SDR Implementation for DCF77

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The DCF77 signal is used to carry out the information of precise time for long distances. Standard DCF77 receivers consist of AM long wave receiver circuit, connected to a data processing unit. Whole AM receiver circuit is often integrated into a chip with some external components. Such circuit gives demodulated logical data output, which can be led right to the processor to be decoded and presented. The idea is to remove the analog demodulator and process the amplified RF signal also on the processor. Specialized AM radio chip then would be replaced by a simple amplifier, e.g. operational amplifier circuit. Nowadays, microcontrollers include AD converters fast enough to digitalize signals at frequencies above 77.5 kHz. Using the advantages of undersampling, Goertzel algorithm and correlation techniques, it allows to make program very low computational power demanding. Developed algorithm is supposed to be implemented to 70 MHz ARM7 LPC2103 microcontroller. Examples of code realization in GCC are introduced also with discussion of possible complications.

Český abstrakt

DCF77 signál se používá k přenosu informace o přesném času na dlouhé vzdálenosti. Standardní DCF77 přijímače sestávají z dlouhovlnného AM přijímače připojeného k jednotce pro zpracování dat. Celý obvod AM přijímače je často integrovaný obvod s externími součástkami. Takovýto obvod poskytuje demodulovaný digitální signál, který může být dekódován a prezentován pomocí procesoru. Bodem zájmu je odstranit analogový demodulátor a zpracovávat zesílený VF signál také na procesoru. Specializovaný AM obvod pak může být nahrazen jednoduchým zesilovačem, například operačním zesilovačem. Dnešní mikrokontrolery mají zabudované AD převodníky dost rychlé na to, aby byly schopné digitalizovat signály o frekvencích vyšších než 77.5 kHz. Využitím výhod povzorkování, Goertzelova algoritmu a korelačních technik se program může stát nenáročným na výpočetní výkon. Vyvinutý algoritmus je předurčen k implementaci do procesoru ARM7 LPC2103. Příklady kódu v GCC jsou uvedeny swpolu s diskuzí možných komplikací.

Anglický abstrakt

The DCF77 signal is used to carry out the information of precise time for long distances. Standard DCF77 receivers consist of AM long wave receiver circuit, connected to a data processing unit. Whole AM receiver circuit is often integrated into a chip with some external components. Such circuit gives demodulated logical data output, which can be led right to the processor to be decoded and presented. The idea is to remove the analog demodulator and process the amplified RF signal also on the processor. Specialized AM radio chip then would be replaced by a simple amplifier, e.g. operational amplifier circuit. Nowadays, microcontrollers include AD converters fast enough to digitalize signals at frequencies above 77.5 kHz. Using the advantages of undersampling, Goertzel algorithm and correlation techniques, it allows to make program very low computational power demanding. Developed algorithm is supposed to be implemented to 70 MHz ARM7 LPC2103 microcontroller. Examples of code realization in GCC are introduced also with discussion of possible complications.

Klíčová slova

DCF77; vysílání časové značky; softwarově definované rádio; Goertzelův algoritmus; přizpůsobený filtr;

Rok RIV

2013

Vydáno

17.04.2013

ISBN

978-1-4673-5517-9

Kniha

Proceedings of Microwave and Radio Electronics Week 2013

Strany od

340

Strany do

345

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT99210,
  author="Filip {Záplata} and Miroslav {Kasal}",
  title="SDR Implementation for DCF77",
  annote="The DCF77 signal is used to carry out the information of precise time for long distances. Standard DCF77 receivers consist of AM long wave receiver circuit, connected to a data processing unit. Whole AM receiver circuit is often integrated into a chip with some external components. Such circuit gives demodulated logical data output, which can be led right to the processor to be decoded and presented. The idea is to remove the analog demodulator and process the amplified RF signal also on the processor. Specialized AM radio chip then would be replaced by a simple amplifier, e.g. operational amplifier circuit. Nowadays, microcontrollers include AD converters fast enough to digitalize signals at frequencies above 77.5 kHz. Using the advantages of undersampling, Goertzel algorithm and correlation techniques, it allows to make program very low computational power demanding. Developed algorithm is supposed to be implemented to 70 MHz ARM7 LPC2103 microcontroller. Examples of code realization in GCC are introduced also with discussion of possible complications.",
  booktitle="Proceedings of Microwave and Radio Electronics Week 2013",
  chapter="99210",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2013",
  month="april",
  pages="340--345",
  type="conference paper"
}