Detail publikace

Identifikace základních materiálových vlastností klenbového mostu při zatěžovací zkoušce

KLUSÁČEK, L. BUREŠ, J. NEČAS, R.

Originální název

Identification of basic material properties of the masonry arch bridge using full-scale load test

Český název

Identifikace základních materiálových vlastností klenbového mostu při zatěžovací zkoušce

Anglický název

Identification of basic material properties of the masonry arch bridge using full-scale load test

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper describes employment of the simplified loading test realized on particular construction of historical railway arch bridge (Křenová viaduct) in Brno for subsequent determination of the short-term elasticity modulus and the derived characteristic strength of existing masonry.

Český abstrakt

Článek popisuje využití zjednodušené zatěžovací zkoušky skutečné konstrukce železničního klenbového mostu pro následné stanovení krátkodobého modulu pružnosti a z něho odvozené charakteristické pevnosti stávajícího zdiva.

Anglický abstrakt

The paper describes employment of the simplified loading test realized on particular construction of historical railway arch bridge (Křenová viaduct) in Brno for subsequent determination of the short-term elasticity modulus and the derived characteristic strength of existing masonry.

Klíčová slova

most, zdivo, zatěžovací zkouška, materiálové vlastnosti

Rok RIV

2012

Vydáno

05.12.2012

Nakladatel

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-823-6

Kniha

10th International Conference NDT 2012, Non-Destructive Testing in Engineering Practice

Edice

2012

Číslo edice

1

Strany od

40

Strany do

50

Strany počet

11

BibTex


@inproceedings{BUT98118,
 author="Ladislav {Klusáček} and Jiří {Bureš} and Radim {Nečas}",
 title="Identification of basic material properties of the masonry arch bridge using full-scale load test",
 annote="The paper describes employment of the simplified loading test realized on particular construction of historical railway arch bridge (Křenová viaduct) in Brno for subsequent determination of the short-term elasticity modulus and the derived characteristic strength of existing masonry.",
 address="AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.",
 booktitle="10th International Conference NDT 2012, Non-Destructive Testing in Engineering Practice",
 chapter="98118",
 edition="2012",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.",
 year="2012",
 month="december",
 pages="40--50",
 publisher="AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.",
 type="conference paper"
}