Detail publikace

Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot

BROŽOVSKÝ, J. BODNÁROVÁ, L.

Originální název

Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot

Český název

Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Některé betonové a železobetonové konstrukce mohou být během svého užívání vystaveny nenadálým účinkům vysokých teplot, patří sem např. tunely pro automobilovou dopravu, kde již při konstrukčním návrhu je nezbytné uvažovat se vznikem situace, kdy v důsledku dopravní nehody může dojít k požáru. Z tohoto důvodu je v u těchto staveb kladen zvýšený nárok na odolnost tunelového ostění vůči působení vysokých teplot. Jednou z možností, jak sledovat vliv vysokých teplot na beton vystavený účinkům vysokých teplot, je využití nedestruktivních metod zkoušení. V daném případě byla ověřována využitelnost ultrazvukové impulsové metody, která u betonů je využívána především pro zjišťování dynamického modulu pružnosti, homogenity betonu nebo jako podpůrná metoda při zkoušce mrazuvzdornosti. Byla prokázána reálnost využít ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Jednoznačně je využitelná racionalizaci experimentálních prací zaměřených na optimalizaci složení betonů, na které jsou kladeny požadavky na odolnost proti vysokým teplotám. Bez problému ji lze také využít při mapování míry degradace betonových prvků a konstrukci, na kterých lze provádět měření přímým prozvučováním

Český abstrakt

Některé betonové a železobetonové konstrukce mohou být během svého užívání vystaveny nenadálým účinkům vysokých teplot, patří sem např. tunely pro automobilovou dopravu, kde již při konstrukčním návrhu je nezbytné uvažovat se vznikem situace, kdy v důsledku dopravní nehody může dojít k požáru. Z tohoto důvodu je v u těchto staveb kladen zvýšený nárok na odolnost tunelového ostění vůči působení vysokých teplot. Jednou z možností, jak sledovat vliv vysokých teplot na beton vystavený účinkům vysokých teplot, je využití nedestruktivních metod zkoušení. V daném případě byla ověřována využitelnost ultrazvukové impulsové metody, která u betonů je využívána především pro zjišťování dynamického modulu pružnosti, homogenity betonu nebo jako podpůrná metoda při zkoušce mrazuvzdornosti. Byla prokázána reálnost využít ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Jednoznačně je využitelná racionalizaci experimentálních prací zaměřených na optimalizaci složení betonů, na které jsou kladeny požadavky na odolnost proti vysokým teplotám. Bez problému ji lze také využít při mapování míry degradace betonových prvků a konstrukci, na kterých lze provádět měření přímým prozvučováním

Klíčová slova

beton, teplota, ultrazvuková impulsová metoda

Rok RIV

2012

Vydáno

01.11.2012

Nakladatel

BETON TKS, s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

76

Strany do

79

Strany počet

4

BibTex


@article{BUT95406,
 author="Jiří {Brožovský} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot",
 annote="Některé betonové a železobetonové konstrukce mohou být během svého užívání vystaveny nenadálým účinkům vysokých teplot, patří sem např. tunely pro automobilovou dopravu, kde již při konstrukčním návrhu je nezbytné uvažovat se vznikem situace, kdy v důsledku dopravní nehody může dojít k požáru. Z tohoto důvodu je v u těchto staveb kladen zvýšený nárok na odolnost tunelového ostění vůči působení vysokých teplot. 
Jednou z možností, jak sledovat vliv vysokých teplot na beton vystavený účinkům vysokých teplot, je využití nedestruktivních metod zkoušení. V daném případě byla ověřována využitelnost ultrazvukové impulsové metody, která u betonů je využívána především pro zjišťování dynamického modulu pružnosti, homogenity betonu nebo jako podpůrná metoda při zkoušce mrazuvzdornosti. Byla prokázána reálnost využít ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Jednoznačně je využitelná racionalizaci experimentálních prací zaměřených na optimalizaci složení betonů, na které jsou kladeny požadavky na odolnost proti vysokým teplotám. Bez problému ji lze také využít při mapování míry degradace betonových prvků a konstrukci, na kterých lze provádět měření přímým prozvučováním",
 address="BETON TKS, s.r.o.",
 chapter="95406",
 institution="BETON TKS, s.r.o.",
 number="6",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="november",
 pages="76--79",
 publisher="BETON TKS, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}