Detail publikace

Analýza depozice vláken využívající metodu automatického zpracování obrazu

BĚLKA, M. LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Analysis of fiber deposition using automatic image processing method

Český název

Analýza depozice vláken využívající metodu automatického zpracování obrazu

Anglický název

Analysis of fiber deposition using automatic image processing method

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Fibers are permanent threat for a human health. They have an ability to penetrate deeper in the human lung, deposit there and cause health hazards, e.g. lung cancer. An experiment was carried out to gain more data about deposition of fibers. Monodisperse glass fibers were delivered into a realistic model of human airways with an inspiratory flow rate of 30 l/min. Replica included human airways from oral cavity up to seventh generation of branching. Deposited fibers were rinsed from the model and placed on nitrocellulose filters after the delivery. A new novel method was established for deposition data acquisition. The method is based on a principle of image analysis. The images were captured by high definition camera attached to a phase contrast microscope. Results of new method were compared with standard PCM method, which follows methodology NIOSH 7400, and a good match was found. The new method was found applicable for evaluation of fibers and deposition fraction and deposition efficiency were calculated afterwards.

Český abstrakt

Vlákna jsou permanentní hrozbou pro lidské zdraví. Při vdechnutí mají schopnost proniknout hlouběji do lidských plic, usadit se tam a způsobit zdravotní problémy např. rakovinu plic. Byl proveden experiment, aby se získalo více dat o depozici vláken. Monodisperzní skleněná vlákna byla transportována do realistického modelu dýchacích cest při objemovém průtoku 30 l/min. Model se skládal z dýchacích cest počínajících ústní dutinou až do sedmé generace větvení. Po transportu a usazení byla vlákna z modelu vypláchnuta a přefiltrována přes nitrocelulózové filtry. K získání dat o depozici byla použita nová metoda, která byla založena na principu analýzy snímků. Snímky byly pořízeny kamerou s vysokým rozlišením, která byla připojena k mikroskopu s fázovým kontrastem. Výsledky nové metody se porovnaly se standartní metodou, která vychází z metodiky NIOSH 7400 a byla objevena dobrá shoda. Nová metoda se tedy zdá použitelná k vyhodnocování filtrů s vlákny . Po vyhodnocení hodnot depozice byly spočteny depoziční účinnost a depoziční frakce.

Anglický abstrakt

Fibers are permanent threat for a human health. They have an ability to penetrate deeper in the human lung, deposit there and cause health hazards, e.g. lung cancer. An experiment was carried out to gain more data about deposition of fibers. Monodisperse glass fibers were delivered into a realistic model of human airways with an inspiratory flow rate of 30 l/min. Replica included human airways from oral cavity up to seventh generation of branching. Deposited fibers were rinsed from the model and placed on nitrocellulose filters after the delivery. A new novel method was established for deposition data acquisition. The method is based on a principle of image analysis. The images were captured by high definition camera attached to a phase contrast microscope. Results of new method were compared with standard PCM method, which follows methodology NIOSH 7400, and a good match was found. The new method was found applicable for evaluation of fibers and deposition fraction and deposition efficiency were calculated afterwards.

Klíčová slova

aerosol, depozice, plíce, vlákna, depoziční frakce, depoziční účinnost, zpracování obrazu, fázově-kontrastní mikroskopie

Rok RIV

2012

Vydáno

09.04.2013

Nakladatel

E D P SCIENCES

Místo

FRANCE

ISBN

978-80-7372-912-7

Kniha

International Conference Experimental Fluid Mechanics 2012 Conference proceedings

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT95365,
 author="Miloslav {Bělka} and František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Analysis of fiber deposition using automatic image processing method",
 annote="Fibers are permanent threat for a human health. They have an ability to penetrate deeper in the human lung, deposit there and cause health hazards, e.g. lung cancer. An experiment was carried out to gain more data about deposition of fibers. Monodisperse glass fibers were delivered into a realistic model of human airways with an inspiratory flow rate of 30 l/min. Replica included human airways from oral cavity up to seventh generation of branching. Deposited fibers were rinsed from the model and placed on nitrocellulose filters after the delivery. A new novel method was established for deposition data acquisition. The method is based on a principle of image analysis. The images were captured by high definition camera attached to a phase contrast microscope. Results of new method were compared with standard PCM method, which follows methodology NIOSH 7400, and a good match was found. The new method was found applicable for evaluation of fibers and deposition fraction and deposition efficiency were calculated afterwards.",
 address="E D P SCIENCES",
 booktitle="International Conference Experimental Fluid Mechanics 2012 Conference proceedings",
 chapter="95365",
 doi="10.1051/epjconf/20134501011",
 howpublished="online",
 institution="E D P SCIENCES",
 number="2013",
 year="2013",
 month="april",
 pages="1--4",
 publisher="E D P SCIENCES",
 type="conference paper"
}